Voormalige school herontwikkeld voor begeleid wonen

Zuid Nederland

tags: #woonzorgcentrum #begeleidwonen #zorgwoningen #levensloopbestendig #herontwikkeling
Werken: herontwikkeling woon-zorgcentrum
Opdrachtgever: WoonGoed 2-Duizend, PSW, gemeente Echt-Susteren
Advisering: planologische begeleiding, ruimtelijke onderbouwing
Wat ooit de schilberg was, is nu een plek waar jong volwassenen met een beperking begeleid wonen. de voormalige school biedt nu ruimte voor een mooi woon-zorgproject met een open en groen karakter en mogelijkheid tot verdere uitbreiding op termijn.

De eerste steen is gelegd en de bouw gaat snel. De plek van de voormalige school Schilberg aan de Heerweg in Echt is herontwikkeld. Op deze plek zijn drie woonblokken voor groeps annex zorgwoningen voor licht verstandelijk gehandicapte (jong)volwassenen gerealiseerd. In elke woonblok komen zeven personen met een verstandelijke beperking te wonen onder begeleiding van PSW (Pedagogisch SociaalWerk).

In de toekomst is het mogelijk een vierde woonblok te realiseren. Het is de bedoeling dat er in 2015 – 2016 zeven levensloopbestendige woningen gebouwd worden. De openbare ruimte wordt groen ingericht en nodigt uit tot ontmoeten. Het gebied krijgt een open karakter en is een aanwinst voor de buurt.

Rho adviseurs heeft de planologische begeleiding van het project uitgevoerd. Voor de ruimtelijke procedure is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. De ligging nabij de spoorlijn maakte de ontwikkeling complexer maar niet onmogelijk. Het plan is in procedure gebracht en na vaststelling snel tot uitvoering gebracht. Een goede afstemming van onderzoeken, plannen en ontwerpen maakte een snelle procedure en uitvoering mogelijk.

Het project is een initiatief van WoonGoed 2-Duizend in samenwerking met stichting PSW en de gemeente Echt-Susteren. De provincie Limburg heeft een financiële bijdrage geleverd in het kader van de regeling ‘stimulering bouw in crisistijd’.
Bron beeldmateriaal: gemeente Echt-Susteren.

Meer weten over herontwikkeling voor zorg? Bel of mail Leo Snel, 010 2018555.