Welkom bouwplan voor gemeente Uden

tags:
  • Opstellen (ontwerp) bestemmingsplan
  • Uitvoeren akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
  • Advisering externe veiligheid
De gemeente Uden heeft een initiatief van een projectontwikkelaar verwelkomt voor de bouw van nieuwe woningen voor mensen met een middeninkomen. Op het beoogde bouwterrein is nog een autmobielbedrijf gevestigd en het wordt begrensd door de provincialeweg N264, de Lippstadtsingel.

Het project bestaat uit veertien half-vrijstaande woningen, achttien vrijstaande huizen en twintig huurwoningen.   

De projectontwikkelaar heeft voor de bouw van de woningen zijn oog laten vallen op een gebied langs de Runmolen, waar een tijdelijk schoolgebouw en een tuindersbedrijf stonden. Op dit moment is er alleen nog een automobielbedrijf gevestigd.

Rho adviseurs voor leefruimte is door projectontwikkelaar Van der Heijden ingeschakeld om het bestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken op te stellen. Om een goed woon- en leefklimaat te garanderen is onder meer onderzoek gedaan naar de geluidseffecten op het plangebied door het wegverkeer op de zuidelijk gelegen Lippstadtsingel (N264). Maatregelen die hieruit voortvloeien zijn het plaatsen van een geluidscherm aan de zuidwestzijde van het plangebied en tuinmuren op een aantal erfgrenzen.

Het ontwerpbestemmingsplan gaat binnenkort ter inzage.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Els Cortooms.

Foto: Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling/Architectenbureau Visser en Bouwman