Windpark Krammer: windenergie op de Deltawerken

tags: #windparkkrammer #windenergie #windturbine #duurzameenergie #rijksinpassingsplan #rijkscoordinatieregeling #windenergielocatie #duurzaam #hernieuwbaar #sustainableenergy
Werken: milieueffectrapport (MER) voor het Rijksinpassingsplan 
Opdrachtgever: Windpark Krammer B.V. i.o.
Advisering: onderzoek voor en opstellen van het milieueffectrapport
Windpark Krammer is het grootste burger (energie)initiatief van Nederland. Straks, in de zomer van 2019, voorzien 35 turbines 70.000 huishoudens in Zeeland van duurzaam opgewekte stroom. Het initiatief is in leven geroepen door leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind. Een duurzaam initiatief dat goed onderbouwd wordt. Het MER Windturbinepark Krammer heeft veel waardering gekregen van de Commissie voor de m.e.r., zoals u op onze site kunt lezen.

De Krammersluizen zijn bij uitstek geschikt voor een windpark: een goed windklimaat, weinig omwonenden en voor het werklandschap past een windpark prima bij de Deltawerken. Deze locatie kan nu voor windenergie gebruikt worden door nieuwe technieken in windturbines. Met de nieuwste generatie turbines is bouw van een windpark op een locatie als deze financieel haalbaar geworden. Ook de afstand tot het landelijke hoogspanningsnet is geen obstakel meer.

Windpark Krammer wil bijdragen aan de doelstelling om in Nederland meer duurzame energie te produceren. Provincie Zeeland en het Rijk hebben de locatie Krammersluizen aangewezen als windenergielocatie. Ook zijn de milieueffecten gunstig op deze locatie. 

Om realisatie van het windpark mogelijk te maken, is het bestemmingsplan aangepast. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben hiervoor het zogenaamde rijksinpassingsplan vastgesteld. Alle besluiten die bij dit project komen kijken, zijn in één rijkscoördinatieregeling voorbereid. Om deze procedure te dragen, was een milieueffectrapportage (MER) nodig. Dit rapport is door Rho adviseurs en ecologisch adviseur Henk Baptist in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers en de ministeries opgesteld. Een intensief project, met goede resultaten! Een MER dat staat als een huis, door goede communicatie en gedegen vooroverleg met alle lagen van belanghebbenden.

Klik hier voor diverse video's over Windpark Krammer.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Moninque Lammens.