Wonen en recreëren in Bloemendalerpolder

tags:
  • bestemmingsplan
  • milieueffectrapportage
  • exploittaieplan
  • beroepsprocedue Raad van State
De gemeente Weesp kan samen met de ontwikkelende partijen aan slag met de bouw van nieuwe woonwijk Weespersluis en bijbehorend recreatiegebied in de Bloemendalerpolder. Recent (juni 2017) heeft de Raad van State over het bestemmingsplan Bloemendalerpolder uitspraak gedaan. 

De Bloemendalerpolder is het gebied tussen de Weesp en Muiden, ten zuiden van rijksweg A1. Een deel van het gebied wordt bebouwd met 2.750 woningen, een groter deel van de polder blijft ‘groen’ met ruimte voor natuur en recreatie. Nog dit jaar, zo is de bedoeling, moet met de bouw van de eerste woningen worden begonnen.

Rho adviseurs heeft de afgelopen jaren in opdracht van de gemeenten Weesp en Muiden het bestemmingsplan, de milieueffectrapportage en het exploitatieplan opgesteld. Daarmee is de basis gelegd voor het verlenen van de benodigde omgevingsvergunningen voor de bouw van woningen, voorzieningen en de aanleg van natuur- en recreatieterreinen, inclusief een kleine jachthaven en een sluis naar de Vecht. Ook heeft Rho adviseurs de gemeente bijgestaan in de beroepsprocedure bij de Raad van State.

​In het vakblad Milieu, het tijdschrift van het netwerk van milieuprofessionals (maart 2018), wordt geschreven over een integrale aanpak gericht op het vergroten van de veerkracht van omgevingsplannen en is het door Rho adviseurs opgestelde plan voor de Bloemendalerpolder als voorbeeld genoemd. 

​Meer weten? Neem dan contact op met Leo Snel.

Foto's: Weespersluis.nl