Wonen in de Cocosfabriek in Harlingen

Noord Nederland

tags: #cocosfabriek #herontwikkeling #transformatie #ruimtelijkeonderbouwing #geluidsbelasting #woningbouw #appartement #externeveiligheid #specialisten
Werken: De Cocosfabriek
Kimswerderweg, Harlingen
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Jelle Bruinsma
Opdracht: ruimtelijke onderbouwing, onderzoek naar geluidsbelasting en externe veiligheid
De Cocosfabriek in Harlingen kent een geschakeerde geschiedenis: gebouwd in de Tweede Wereldoorlog als reparatiewerkplaats, na de oorlog in gebruik genomen als kokosmattenfabriek en na lange leegstand in 2010 behoed voor sloop.

In de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitse bezetters aan de Kimswerderweg een reparatiewerkplaats. Na de oorlog is dit gebouw in gebruik genomen voor de fabricage van kokosmatten. Na lange tijd te hebben leeggestaan zou het in 2010 gesloopt worden. Dankzij protesten vanuit de omgeving is dit niet doorgegaan.

Bouwbedrijf Jelle Bruinsma kocht het gebouw en restaureerde het grondig om er 14 woonappartementen te realiseren. Door Penta Architecten is hiervoor een plan opgesteldmet respect voor de historische waarden.

Sinds 2012 is Rho adviseurs betrokken bij dit project. In eerste instantie om de functiewijziging vanuit de ruimtelijke ordening te onderbouwen. Door de ligging van het gebouw nabij de Rijksweg (N31) is ons gevraagd onderzoek te doen op het gebied van geluidsbelasting en externe veiligheid.
Wij hebben de ontwikkelaar en de gemeente Harlingen in dit planologische traject bijgestaan met het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing en advisering over specialistische onderwerpen.

Meer weten over dit mooie project? Vraag het Ealse Venema.