Wonen in De Peinder Mieden

tags:
  • Opstellen bestemmingsplan
De Peinder Mieden is een gebied tussen Burmaniasloot, Opeinder Kanaal en Kletten. Weilanden in een coulissenlandschap, ten zuidoosten van het dorp Opeinde, gemeente Smallingerland. Een samenwerkingsverband van gemeente Smallingerland, InnovatieNetwerk, landschapsbureau Stroming en de kopersvereniging van de Peinder Mieden vond het gebied goed geschikt voor woningbouw in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap.

 


Het project De Peinder Mieden is een innovatief project waar met diverse partijen wordt gewerkt aan het realiseren van nieuwe woonvormen in een natuurlijke omgeving. De vertaling van deze ontwikkeling in een bestemmingsplan kan redelijk eenvoudig. De uitdaging zit vooral in afstemming met betrokken partijen en de omgeving. Tijdens het project om te komen tot een bestemmingsplan is dan ook regelmatig afgestemd met betrokken partijen. De toekomstige bewoners (en omwonenden) hadden daarom niet alleen een stem in hoe het project eruit komt te zien, maar ook hoe het juridisch geregeld is in het bestemmingsplan.

Deze methode van intensieve interactie met bewoners en omgeving betekent niet per definitie vertraging in de bestemmingsplanprocedure, waarin velen de bezwaren zien. Juist deze interactie heeft gezorgd voor een breed gedragen bestemmingsregeling en een vlot doorlopen procedure. Binnen twee jaar na de start is het bestemmingsplan op 4 juli 2017 vastgesteld.

De schop gaat de grond in en na het bouwrijp maken kunnen de toekomstige bewoners gaan bouwen. Een uniek project wordt gerealiseerd.

​Meer weten over dit project? Kijk op de speciale website of neem contact op met onze adviseur Renske Keijzer.

​Illustraties: De Peinder Mieden