Zonnepark voor Ameland

Noord Nederland

tags: #zonnepark #zonneenergie #projectmanagement #vergunningenmanagement #locatieonderzoek #landschappelijkeinpassing #Natuurbeschermingswet #omgevingsvergunning
Werken: grootste zonne-energiepark van Nederland op Ameland
Opdrachtgever: gemeente Ameland
Advisering: project- en vergunningsmanagement, locatieonderzoek en landschappelijke inpassing
Het zonnepark van 10 hectare wordt gerealiseerd ten westen van het vliegveld in Ballum. Met de opbrengst van 6 Megawatt jaarlijks zal in 20% van de energiebehoefte van het eiland kunnen worden voorzien. Het park wordt landschappelijk ingepast te midden van duinen en struiken en zal daarmee geen zichtbelemmering opleveren. 

Eén van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Ameland is om in 2020 de gehele energievraag van het eiland zelf op te kunnen wekken. Dit zonnepark zal voorzien in 20% van deze energievraag. Een mooie stap in de richting van deze doelstelling!

De gemeente Ameland werkt daarvoor samen met de Amelander Energie Coöperatie en Eneco. Het zonnepark zal bestaan uit 10 ha zonnepanelen die zodanig in het landschap worden ingepast, dat ze niet zichtbaar zijn vanaf de doorgaande weg.

Bent u benieuwd naar de huidige en toekomstige situatie? Bekijk dan deze 3D-animatie van Via Drupsteen.

Rho adviseurs werkt samen met de gemeente aan het project- en vergunningsmanagement voor de omgevingsvergunning.
Daarnaast is ook een locatiekeuze onderzoek en ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Samen met de gemeente is invulling gegeven aan de landschappelijke inpassing; we hebben ecologisch advies gegeven in het kader van de Natuurbeschermingswet en de natuurinrichting van de landschappelijke inpassing.

En we verzorgen en begeleiden de omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen en afwijken van het vigerende bestemmingsplan.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij een vergelijkbaar initiatief? bel of mail Aukje de Graaf, 058 2562525.