Zorg en cultuur in monumentale boerderij Nooitgedagt

Zuid Nederland

tags: #zorgvastgoed #zorg #herontwikkeling #herbestemming #transformatie #bestemmingsplan #woonzorgcomplex
Werken: bestemmingsplan boerderij Nooitgedagt
Advisering: bestemmingsplan, landschappelijke inpassing


bron foto's: Rijksmonumenten
luchtfoto nieuwe situatie: Plantentuin Esveld
Al sinds 1990 is boerderij Nooitgedagt niet meer als boerenbedrijf actief. De familie besloot 14 jaar na dato dat het tijd was voor een nieuwe functie voor het monumentale gebouw. Nu is er ruimte gemaakt voor zorg en cultuur.

De herziening van het vigerende bestemmingsplan Groene Zoom betreft het perceel aan de 's-Gravenweg 6-8 in Nieuwerkerk aan den IJssel, de zogenaamde locatie "boerderij Nooitgedacht". In 1990 heeft boerderij Nooitgedacht zijn agrarische functie verloren. In 1992 startte de Historische Vereniging van Nieuwerkerk aan den IJssel een Oudheidkamer in een deel van de stal van de 17e-eeuwse monumentale boerderij. De rest van het erf is bebouwd met diverse grotere en kleinere opstallen.

In 2004 is op initiatief van familie Molenaar, de bewoners van de boerderij, het idee ontstaan om dit deel van het erf een nieuwe bestemming te geven. Dit resulteerde
in een plan om hier een woon-/verblijfvoorziening met behandeling en agrarische dagbesteding te realiseren. De geldende regeling van het bestemmingsplan is voor wat de locatie "boerderij Nooitgedagt" betreft verouderd en biedt onvoldoende mogelijkheden voor de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling. Rho stelde deze herziening op met als doel het bieden van een juridisch-planologisch en ruimtelijk kader voor de beoogde ontwikkeling.

Bij de opzet van het plan is gezocht naar aansluiting bij de monumentale boerderij en extra zorg besteed aan inpassing in het landschap. Hierbij is gezocht naar een kwalitatieve vormgeving van de bebouwing en het onbebouwde terrein. De boerderij met oudheidkamer en buitenexpositie blijven gehandhaafd. De wagenschuur wordt geschikt gemaakt voor invulling van de agrarische gerelateerde dagactiviteiten. De wagenschuur wordt bestemd voor dagbesteding en een deel voor gebruik bij de boerderij en oudheidkamer. De overige opstallen worden vervangen door vier nieuwe wooneenheden en een aparte ruimte voor ondersteunende voorzieningen.

Het beschreven bouwplan is opgenomen in een groen raamwerk  bestaande uit de lineaire randen langs de sloten. Daarbij zijn de doorzichten over de sloten behouden en is de indeling van de kavel gebaseerd op het oude principe van intensief en dicht beplant aan de 's-Gravenweg (erf) en extensief en meer open achter op de kavel.

Meer informatie: mail Rob Sips. Bellen kan natuurlijk ook: 010 2018555.