Opstellen ruimtelijke onderbouwing tijdelijke huisvesting Djept in velhoden

Woningcorporatie Wooninc. in de gemeente Veldhoven heeft begin 2016 het initiatief genomen voor een project voor tijdelijke huisvesting op de locatie Djept. Rho adviseurs is ook betrokken geweest bij soortgelijke projecten in Wognum en Nuenen. 

Het project behelst de bouw van twintig tijdelijke woningen, bestemd voor éénpersoonshuishoudens. De locatie Djept – het terrein van een voormalig tuincentrum – is als ‘passend’ bevonden vanwege de onmiddellijke beschikbaarheid, de omvang en de ligging ten opzichte van voorzieningen. De locatie biedt ook veel mogelijkheden om een kleinschalig woningbouwproject op een goede manier te laten aansluiten bij de omgeving.

 

De twintig woningen zijn verplaatsbare huurhuizen van het type H-ONE: een compact huis met eigen voorzieningen en een eigen voordeur. De huizen zijn bestemd voor alleenstaanden die dringend op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning: statushouders, studenten, arbeidsmigranten en gescheiden mensen zonder kinderen. Zij mogen elk maximaal twee jaar in de woning verblijven en moeten dan doorstromen naar de reguliere woningmarkt. Het is de bedoeling dat de locatie Djept over tien jaar wordt ontruimd.

Gedurende de periode van planvorming heeft Wooninc. alle omwonenden, verenigd in het buurtplatform Djept actief betrokken. Het uiteindelijke plan wordt omschreven als ‘een co-creatie tussen buurtplatform, gemeente en Wooninc.’

Opstellen ruimtelijke onderbouwing tijdelijke huisvesting Djept in velhoden