Aletta Mes

Als adviseur planvorming koppelt Aletta haar adviesrol aan de stedelijke problematiek. Hierbij denkt ze creatief na over hoe iets in de stad ruimtelijk kan worden ingepast.

Haar interesses als sociaal geograaf liggen in het verbinden van mensen met steden. De uitdaging hierbij is om een aangenaam woonmilieu voor iedereen te creëren. Daarnaast heeft Aletta interesse in onderwerpen die te maken hebben met geschiedenis. 

Aletta zet haar creativiteit niet alleen in in haar werk, maar ook naast haar werk. Zo laat ze het oude ambacht herleven door haar opleiding tot Meester Coupeur. Graag doet ze haar inspiratie over steden ook op in het buitenland.