Anita Flapper

Anita is al jaren werkzaam op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ze heeft daarbij alle aspecten van inrichting tot en met de juridische procedure bij de kop gehad. Haar werkgebied bestrijkt, geografisch gezien, zowel het stedelijk gebied als het buitengebied.

Nu is het de taak om het werkveld van de ruimtelijke ordening te verbreden naar de fysieke leefomgeving. Dit doet zij met veel enthousiasme, maar ook nuchterheid. Het is zaak om samen met gemeenten, provincies en alle andere partijen naar een omgevingsverordening, omgevingsvisie, omgevingsplan en vergunningenstelsel te werken die de gehele fysieke leefomgeving omvat. We moeten er allemaal mee kunnen werken. Een hele klus, maar in veel gemeenten loopt dit traject al en zijn de eerste contouren van een echt omgevingsplan geschetst.

Alle doelen die je jezelf stelt zijn bereikbaar, maar niet zonder training. Wees dus goed voorbereid!

Gezondheid is belangrijk voor Anita. Hardlopen is daarbij een middel en soms ook doel om deze lichamelijke en geestelijke fitheid te bereiken. Laat gezondheid nu dat aspect zijn waar we wat mee moeten, nee mogen. Dat doen we niet alleen, maar met elkaar en voor elkaar.

Samenwerken loont daarbij en daarom werkt Anita graag samen om in de projecten het gezamenlijke doel te bereiken. De weg ernaar toe is voor haar minstens zo belangrijk als het uiteindelijke resultaat.