Carolien Serno

Carolien werkt als adviseur planvorming. Als planoloog met een achtergrond in de sociale geografie en planologie heeft zij een brede interesse. Zij houdt zich graag bezig met cultuurhistorie, stedelijke ontwikkelingen, mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie. Zij zoekt graag naar integrale oplossingen waarin elk thema een plek krijgt en de menselijke maat belangrijk is.

There is no logic that can be superimposed on the city; people make it, and it is to them, not buildings, that we must fit our plans.

Jane Jacobs

Carolien gelooft dat elk probleem kan worden opgelost! Mensen zijn tot veel toe in staat, waaronder het oplossen van moeilijke (stedenbouwkundige) problemen. Het enige wat je nodig hebt zijn mensen die zowel jouw visie delen als bekritiseren, de juiste manier van denken en de juiste arbeidsethos. Daarbij sluit zij aan op Jane Jacobs mening over planologie:

“We expect too much of new buildings, and too little of ourselves.”

Jane Jacobs