Marijn Smit

Marijn heeft als adviseur ruime en brede ervaring in uiteenlopende ruimtelijke projecten en processen. In haar werk is ze verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoeken naar omgevingsaspecten binnen bestemmingsplannen, milieueffectrapportages en ruimtelijke onderbouwingen.

Marijn is met name gespecialiseerd in de aspecten water en bodem, met een sterke relatie tot ecologie. Zo is zij betrokken bij centrumprojecten, bedrijventerreinen en woongebieden.

Marijn is een gedegen en consciëntieuze adviseur die op een heldere en deskundige wijze de onderzoeksvragen en -uitkomsten op papier kan zetten. Met haar analytische en praktische instelling draagt ze op een waardevolle manier bij aan de projectteams.