Marika Sinke

Marika neemt als ervaren jurist de juridische kwaliteitsbewaking en -borging bij diverse projecten binnen Rho voor haar rekening. Vanuit haar achtergrond in de advocatuur, is Marika ervaren in het analyseren van geschillen. Zij kan snel tot de kern doordringen. Haar proceservaring is een pluspunt bij het op tijd inschatten van eventuele procesrisico’s.  

Marika heeft ervaring met alle rollen die bij een ruimtelijk besluit betrokken zijn. Zij heeft veel voor gemeenten en waterschappen gewerkt, maar ook voor bedrijven, particulieren en projectontwikkelaars met een ruimtelijk vraagstuk. Hierdoor kan ze alle betrokken belangen goed in beeld krijgen en beoordelen.  

Liever bondig, dan uitvoerig.

Voor Marika is juridische diepgang in het werk belangrijk. Nog belangrijker is het volgens Marika om juristerij helder en kort uit te leggen, zodat de klant het snapt en er praktisch iets mee kan. Marika kan taaie materie op een enthousiaste en boeiende manier overbrengen. Dit komt sterk tot uiting bij de vakinhoudelijke trainingen die ze aan gemeenten, commerciële partijen en intern verzorgt.