Martijn van Delden

Martijn werkt als adviseur aan diverse vraagstukken in het hele land.
In de projecten waar hij aan werkt, draagt Martijn bij aan een verkeersveiliger, bereikbaarder en leefbaarder Nederland.

Martijn is in 2021 afgestudeerd aan de NHL Stenden in Leeuwarden, waar hij de studie Ruimtelijke Ontwikkeling volgde. Tijdens de studie heeft hij zich gespecialiseerd in mobiliteit en stedenbouw.

Martijn kenmerkt zich door zijn gedrevenheid en grote interesse in het vakgebied.