Maurits Paauwe

Maurits is als adviseur werkzaam in het Retailteam van Rho.
Hij adviseert zowel gemeenten als vastgoedeigenaren over ruimtelijke ontwikkelingen in centrum- en winkelgebieden, bijvoorbeeld over het aanpakken van leegstand of het realiseren van een nieuwe supermarkt.

In deze rol combineert Maurits zijn achtergrond in planologie en vastgoedkunde. Door zijn brede interesse is hij voor meerdere soorten projecten inzetbaar.

Failing to plan is planning to fail…

Maurits heeft ervaring met marktonderzoek, Locatus en de ladder voor duurzame verstedelijking. Hij zet zijn analyses om in heldere advisering en draagt zo bij aan het creëren van toekomstbestendige centrum- en winkelgebieden.