Mink Enthoven

Mink werkt als adviseur milieu en ruimte dagelijks aan bestemmingsplannen en andere ruimtelijke producten waarvoor een milieutechnische afweging nodig is. Hiermee levert hij voor ruimtelijke ontwikkelingen een bijdrage in de vertegenwoordiging van het milieubelang.

Kenmerkend voor de werkwijze van Mink is zijn pragmatische en heldere communicatie naar het gehele spectrum aan betrokken partijen. Hij houdt er van zichzelf uit te dagen om van verschillende hoeken naar een obstakel te kijken.
In zijn vrije tijd oefent hij zijn creatieve denken onder andere door aan boulderen te doen. Een sport waarbij je op de grond begint en naar een muur kijkt met kleurrijke grepen die je kunnen helpen om de muur te beklimmen. Aan jou om te bepalen welke grepen je op welke wijze wilt gebruiken en of daar misschien een sprong, een ongemakkelijke draai of een balansmomentje op één teen bij komt kijken. Welke oplossing je ook kiest en of je nu slaagt of niet, elke keer dat je weer beneden komt heb je iets geleerd.

Ik doe altijd wat ik kan, in de hoop te leren wat ik niet kan.

Pablo Picasso

Opvallend om te zien is hoe ontzettend veel oplossingen er voor hetzelfde probleem bestaan. Waar de één zich met krachtige trage bewegingen een weg baant kan de ander met accurate en snelle bewegingen dezelfde weg bewandelen. Mink vindt zelf afwisseling aantrekkelijk en heeft als uitgangspunt de tevredenheid van de klant. Graag stelt hij daarom bij aanvang van een project een hoop vragen. Zo kan hij gericht werken naar hetgeen gewenst is.