Algemene voorwaarden Rho Adviseurs

Op onze opdrachten zijn de algemene voorwaarden van DNR 2011 (herziening 2013) van toepassing, zoals op 3 juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank van Amsterdam onder nummer 56/2013.

Rho Adviseurs B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder KvK-nummer 24153691.

BTW-nummer: NL007110923B01
IBAN: NL67 RABO 0136 7241 32
BIC: RABONL2U 

Rho Adviseurs B.V. is lid/partner van:

  • BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen);
  • NLingenieurs (Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus);
  • Platform31;
  • Provero (Vereniging voor ruimtelijke ordening en ICT)
  • Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling TU-Delft (SKG)
  • Kennislab Omgevingswet;
  • VVM, Netwerk van milieuprofessionals;
  • VMR, Vereniging voor Milieurecht;
  • Vereniging van Grondbedrijven.