Vakspecialisten met Passie voor Leefruimte

Soms lijken regels ingewikkeld of zijn belangen tegenstrijdig en lijken ruimtelijke plannen daardoor niet haalbaar. Daarvoor oplossingen bedenken is ons vak.

Meer ontdekken over Rho
 
Project Oosterhout

In het kader van deze transformatie, wordt ook het openbaar gebied heringericht ten behoeve van de benodigde verkeersontsluiting, het parkeren en het creëren van een groene verblijfsruimte waarin de bestaande monumentale bomen behouden blijven. De beoogde ontwikkeling past niet binnen […]

Verkeer en mobiliteit
 
Project Rotterdam

De Blender is een fabriek waarbij vanaf de tekentafel tot en met de operatie is nagedacht over duurzaamheid. Door de holistische benadering en het gebruik van de laatste technieken is De Blender daadwerkelijk een fabriek die beter is voor mens, […]

Vergunningenmanagement

Vacatures