Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is een feit. Deze nieuwe wet bundelt de bestaande wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

De Omgevingswet regelt het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving – en stelt die centraal. Vanuit onze visie op ruimte omarmen wij de gedachte van de Omgevingswet: ‘Leefruimte is van ons allemaal’.

Aan de slag met de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt om een andere werk- en denkwijze van overheden, marktpartijen en van adviseurs. Heeft u behoefte aan advies of ondersteuning? Bekijk dan eens onze in-company training.

Uitgangspunten van de Omgevingswet:

 • minder regels en overzichtelijkere regels
 • een integrale benadering van de leefomgeving
 • meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk
 • het geven en vragen van vertrouwen.

Bekijk welke Omgevingsplannen wij mogelijk maken

Dicht bij het vuur

Wij hebben ruime tijd geleden al voorgesorteerd op het werken met de Omgevingswet. Dat doen we samen met collega’s en met onze klanten. We stellen omgevingsplannen en omgevingsvisies op en we begeleiden overheden, bedrijven en marktpartijen bij implementatietrajecten in hun organisatie. Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan met de Omgevingswet.

Ook bij het voortraject van de Omgevingswet waren wij nauw betrokken. Rho Adviseurs met het ministerie meegewerkt aan de voorbereiding van deze wet en onze specialisten hebben bijgedragen aan de uitwerking ervan. We kennen de wet van binnenuit. Dit stelt ons in staat om gemeenten en marktpartijen goed te adviseren over het werken onder de Omgevingswet.

Het kennen van de Omgevingswet is niet het doel: de Omgevingswet is een middel om transities in Nederland mogelijk te maken.

Rho Adviseurs
 •  

  De start van een omgevingsvisie is vaak vol ambitie en de verwachtingen zijn hoog. De uitdaging voor het maken van een omgevingsvisie zit er niet in om al die ambities en uitdagingen te verenigen in een wensenlijst. Maar om helder […]

 •  

  De Omgevingswet breidt de gereedschapskist uit die gemeenten en provincies hebben om de fysieke leefomgeving te beschermen en te verbeteren. Daarbij herkennen we veel van de bestaande instrumenten, waaronder ook het omgevingsprogramma. Maar ze zijn niet hetzelfde. Door de nieuwe […]

 •  

  Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Gemeenten moeten de komende jaren aan de slag om dit nieuwe instrument vorm te geven. Rho Adviseurs biedt ondersteuning bij deze opgave. […]

 •  

  Onder de Omgevingswet is er een hoop veranderd. Zo vervallen de vergunning van rechtswege en het begrip inrichting. Voor veel activiteiten is geen vergunning meer nodig, maar valt het onder algemene regels in het omgevingsplan of het Besluit Activiteiten Leefomgeving. […]

 •  

  Participatie wordt ingezet voor het creëren van draagvlak, het benutten van kennis en om de samenleving in beweging te krijgen voor een belangrijke, gemeentelijke opgave. Maar participatie is geen doel op zich. Bij Rho Adviseurs is de methode of werkvorm […]

 •  

  Het verhalen van kosten is een wettelijke plicht. Bij de meeste gebiedsontwikkelingen worden op vrijwillige basis afspraken gemaakt over het kostenverhaal in anterieure overeenkomsten. Maar hoe verhouden die afspraken zich tot de exploitatiebijdrage? Rho Adviseurs helpt bij het maken van […]

 •  

  In het werkveld van de ruimtelijke ordening spelen ook procedures een rol. De procedures zijn een belangrijk aspect op weg naar het resultaat. Welke procedure op welk moment het beste past bij een plan is een complexe afweging. Met Rho […]

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Annette