Omgevingswet

Sommigen noemen het ‘de grootste stelselwijziging sinds de invoering van de Grondwet’. Een nieuwe wet die bestaande wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelt. Een wet die het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving centraal stelt en regelt. Met onze visie op Ruimte: ‘Leefruimte is van ons allemaal’, omarmen wij deze gedachte van de Omgevingswet.

Omslag in denken en doen

Van overheden, marktpartijen tot aan adviseurs verlangt de Omgevingswet andere werk- en denkwijzen. Met als basis-ingrediënten:

 • minder en meer overzichtelijke regels
 • meer integrale benadering van de leefomgeving
 • meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk
 • het geven en vragen van vertrouwen.

Rho Adviseurs sorteert al langere tijd voor op deze veranderingen. Dat doen we samen met collega’s en onze klanten. Om samen goed voorbereid en op tijd op de “bestemming Omgevingswet” te komen.

Het kennen van de Omgevingswet is niet het doel. De Omgevingswet is het middel voor de transities die Nederland nodig heeft.

Rho Adviseurs

Onze reis

Als adviseurs hebben wij al veel ervaring opgedaan met het werken met de Omgevingswet. We stellen omgevingsplannen op, omgevingsvisies en begeleiden overheden, bedrijven en marktpartijen bij implementatietrajecten in hun organisatie.

Benieuwd naar wat we door heel Nederland al doen?

Dicht bij het vuur

Als Rho Adviseurs zitten wij dicht bij het vuur. Samen met het ministerie hebben wij meegewerkt aan de voorbereidingen van de Omgevingswet. Ook leveren onze specialisten continue bijdragen aan de verdere uitwerking van de wet.
Dit stelt ons in staat gemeenten goed te adviseren over hoe hun ambtelijke organisatie zich kan voorbereiden op het maken van deze grote vernieuwingsslag.

 •  

  De start van een omgevingsvisie is vaak vol ambitie en de verwachtingen zijn hoog. De uitdaging voor het maken van een omgevingsvisie zit er niet in om al die ambities en uitdagingen te verenigen in een wensenlijst. Maar om helder […]

 •  

  De Omgevingswet breidt de gereedschapskist uit die gemeenten en provincies hebben om de fysieke leefomgeving te beschermen en te verbeteren. Daarbij herkennen we veel van de bestaande instrumenten, waaronder ook het omgevingsprogramma. Maar ze zijn niet hetzelfde. Door de nieuwe […]

 •  

  Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Gemeenten moeten de komende jaren aan de slag om dit nieuwe instrument vorm te geven. Rho Adviseurs biedt ondersteuning bij deze opgave. […]

 •  

  Onder de Omgevingswet gaat er een hoop veranderen. Zo vervallen de vergunning van rechtswege en het begrip inrichting. Voor veel activiteiten is straks geen vergunning  meer nodig, maar valt het onder algemene regels in het omgevingsplan of het Besluit Activiteiten […]

 •  

  Participatie wordt ingezet voor het creëren van draagvlak, het benutten van kennis en om de samenleving in beweging te krijgen voor een belangrijke, gemeentelijke opgave. Maar participatie is geen doel op zich. Bij Rho Adviseurs is de methode of werkvorm […]

 •  

  Het verhalen van kosten is een wettelijke plicht. Bij de meeste gebiedsontwikkelingen worden op vrijwillige basis afspraken gemaakt over het kostenverhaal in anterieure overeenkomsten. Maar hoe verhouden die afspraken zich tot de exploitatiebijdrage? Rho Adviseurs helpt bij het maken van […]

 •  

  In het werkveld van de ruimtelijke ordening spelen, naast boeiende onderwerpen en belangenafwegingen, ook procedures een rol. De procedures zijn een belangrijk aspect op weg naar het resultaat. Welke procedure op welk moment het beste past bij een plan is […]

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Annette