Energietransitie

De uitrol van energietransitie gebeurt niet achter de tekentafel. Want, zowel het belang van maatschappelijke acceptatie als de belangstelling voor de impact ervan op het landschap, zijn groot. En met de komst van de Omgevingswet krijgt deze opgave nog een extra lading. Rho Adviseurs heeft inmiddels ruime ervaring met deze onderwerpen en het vormgeven aan de energietransitie.

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest. Nu is de koppeling met de ruimte aan de orde.

Rho Adviseurs

Rho Adviseurs ondersteunt initiatiefnemers bij de ruimtelijke keuzes en processen in energietrajecten. Dat doen we integraal, door goed oog te hebben voor:

 • de ruimtelijke afweging
  we doorgronden de kwaliteit van het landschap en de randvoorwaarden voor uitvoering. De kracht van verbeelding, het aantonen van de mogelijkheden en op basis daarvan afwegingen maken is onze kracht.
 • procesbegeleiding
  hoe leg je een verhouding tussen zon en wind vast? hoe voer je hierover het gesprek? hoe pel je de opgave af van grof naar fijn?
  Vragen waar wij antwoord op geven om te komen tot een goed gedragen plan.
 • het beleid
  we leveren maatwerk door zon en wind vast te leggen in lokale beleidskaders. Dat kan toetsend of uitnodigend, proactief of meer sturend. De juiste keuze kan het onderscheid maken.
 • borging
  het omgevingsbeleid komt steeds nadrukkelijker in beeld voor de energietransitie. Wij helpen om goed beargumenteerd, zorgvuldig en met de nodige snelheid met de transitie aan de slag te gaan.
 •  

  Of het nu gaat om nieuwe woningen, een bedrijvenpark of nieuwe natuur, elke ontwikkeling begint met een ruimtelijk ontwerp. Rho Adviseurs ontwerpt op alle schaalniveaus. Van kleine dorpsinbreidingen tot nieuwe energielandschappen. Met als uitgangspunt dat iedere ontwikkeling in de ruimte […]

 •  

  In het werkveld van de ruimtelijke ordening spelen ook procedures een rol. De procedures zijn een belangrijk aspect op weg naar het resultaat. Welke procedure op welk moment het beste past bij een plan is een complexe afweging. Met Rho […]

 •  

  Participatie wordt ingezet voor het creëren van draagvlak, het benutten van kennis en om de samenleving in beweging te krijgen voor een belangrijke, gemeentelijke opgave. Maar participatie is geen doel op zich. Bij Rho Adviseurs is de methode of werkvorm […]

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Guido