Energietransitie

De uitrol van energietransitie gebeurt niet achter de tekentafel. Want, zowel het belang van maatschappelijke acceptatie als de belangstelling voor de impact ervan op het landschap, zijn groot. En met de komst van de Omgevingswet krijgt deze opgave nog een extra lading. Rho Adviseurs heeft inmiddels ruime ervaring met deze onderwerpen en het vormgeven aan de energietransitie.

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest. Nu is de koppeling met de ruimte aan de orde.

Rho Adviseurs

Rho Adviseurs ondersteunt initiatiefnemers bij de ruimtelijke keuzes en processen in energietrajecten. Dat doen we integraal, door goed oog te hebben voor:

 • de ruimtelijke afweging
  we doorgronden de kwaliteit van het landschap en de randvoorwaarden voor uitvoering. De kracht van verbeelding, het aantonen van de mogelijkheden en op basis daarvan afwegingen maken is onze kracht.
 • procesbegeleiding
  hoe leg je een verhouding tussen zon en wind vast? hoe voer je hierover het gesprek? hoe pel je de opgave af van grof naar fijn?
  Vragen waar wij antwoord op geven om te komen tot een goed gedragen plan.
 • het beleid
  we leveren maatwerk door zon en wind vast te leggen in lokale beleidskaders. Dat kan toetsend of uitnodigend, proactief of meer sturend. De juiste keuze kan het onderscheid maken.
 • borging
  het omgevingsbeleid komt steeds nadrukkelijker in beeld voor de energietransitie. Wij helpen om goed beargumenteerd, zorgvuldig en met de nodige snelheid met de transitie aan de slag te gaan.

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Guido