Gebiedsontwikkeling

Niets is zo onvoorspelbaar als gebiedsontwikkeling. De wereld kan immers snel veranderen. Het maken van een ruimtelijk plan kan daarom niet meer zonder het integreren van een groot aantal kennisvelden en expertises. Maar ook niet zonder een heldere visie. Bij Rho Adviseurs weten wij de integraliteit en strategische keuzes uitstekend te combineren.

 

Een goed ruimtelijk plan kan alleen tot stand komen door een beeld te hebben van wat de komende jaren op ons afkomt. Rho Adviseurs heeft specialisten in huis met een heldere visie op de toekomst. Wij werken dus resultaatgericht aan reële en toekomstbestendige plannen.

Onze aanpak

Het maken van een ruimtelijk plan is niet voldoende. Het is het doel en visie die uiteindelijk tot uitvoering leiden. Gebiedsontwikkelingen zijn vaak lange trajecten, met onverwachte gebeurtenissen en invloeden. Daar hoort een adviseur bij, die vanuit de inhoud regie op het proces houdt. Een adviseur die bijstuurt, waar nodig, zonder het plan of het proces aan te tasten.

Dat het altijd anders loopt dan bedacht, dat is de enige zekerheid in gebiedsontwikkeling.

Rho Adviseurs

Gebiedsontwikkeling is een lastig maar vooral prachtig vak. Een vak dat volop in het nieuws staat en grote groepen in onze samenleving raakt en in beweging brengt. Gebiedsontwikkeling is ook het maken van afspraken met elkaar. Altijd binnen de publiekrechtelijke kaders. Ook dat aspect van gebiedsontwikkeling is bij ons in goede handen.

Wij zijn uw partner bij uw gebiedsontwikkeling. Van ambitie naar plan, en van plan naar uitvoering. Dat is de expertise van Rho Adviseurs.

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Frits

 •  

  Of het nu gaat om nieuwe woningen, een bedrijvenpark of nieuwe natuur, elke ontwikkeling begint met een ruimtelijk ontwerp. Rho Adviseurs ontwerpt op alle schaalniveaus. Van kleine dorpsinbreidingen tot nieuwe energielandschappen. Met als uitgangspunt dat iedere ontwikkeling in de ruimte […]

 •  

  In Nederland staan we de komende jaren voor een gigantische woningbouw opgave om het tekort én de mismatch op de woningmarkt op te lossen. Als Rho Adviseurs werken wij mee aan deze opgave. Dat doen we door heel Nederland, op […]

 •  

  Een centrum is steeds meer een ‘gemengd’ gebied met wonen, winkelen, werken en recreëren. Met plekken waar het prettig verblijven is. Dit betekent dat centrumgebieden moeten transformeren van winkelmachines naar gemengde gebieden met een eigen identiteit. Zeker geen eenvoudige opgave. Een […]

 •  

  Het landelijk gebied van Nederland is veel in het nieuws. Stikstof, circulaire landbouw en biodiversiteit zijn enkele actuele thema’s die samenkomen in wat we de ‘transitie van het landelijk gebied’ noemen. Dit vraagt om een andere manier van plannen maken […]

 •  

  Wie iets wil ontwikkelen, bouwen of herbestemmen heeft vergunningen nodig. Het aanvragen en onderbouwen ervan is een tijdrovende, maar bovenal specialistische klus. Het goed in beeld hebben welke vergunningen, besluiten en andere toestemmingen nodig zijn, is van wezenlijk belang voor […]

 •  

  Is een bestemmingsplan economisch haalbaar? Hoe zit het met de financiële uitvoerbaarheid ervan? Bij dit soort vragen gaat het uiteindelijk om het uitvoerbaar maken van gebiedsontwikkelingen voor alle betrokken partijen. Vanuit de brede kennis en ervaring binnen ons bureau zorgen […]

 •  

  Participatie wordt ingezet voor het creëren van draagvlak, het benutten van kennis en om de samenleving in beweging te krijgen voor een belangrijke, gemeentelijke opgave. Maar participatie is geen doel op zich. Bij Rho Adviseurs is de methode of werkvorm […]

Kom je ons team versterken?