Boer aan het Roer: een aantrekkelijk en vitaal platteland

Het platteland staat onder druk. Allerlei prangende opgaven vragen om een antwoord. Het klimaat verandert, de biodiversiteit neemt af, de voedselvoorziening staat onder druk. Stikstof, PFAS en CO2 zijn niet langer slechts woorden uit een wetenschappelijk laboratorium: het zijn de kwaliteiten geworden waarmee we het landschap beschrijven. Wie niet voorbij de krantenkoppen kijkt, zou gemakkelijk de aantrekkingskracht van het landschap vergeten.

Het landelijk gebied heeft behoefte aan een nieuw toekomstbeeld, waarin grote daden onoverkomelijk zijn. Er is behoefte aan natuurontwikkeling, aan duurzame energieopwekking en aan een nieuwe omgang met grondstoffen. Ook de landbouw moet veranderen – in evenwicht met water en bodem, aangepast aan een ander klimaat. Dit komt samen in de transitie van het landelijk gebied.

De landbouw draagt de lasten

Veel veranderingen in het landelijk gebied komen terecht op het bord van de boer. De boer heeft immers ruimte, is de gedachte. En volgens velen is de boer ook verantwoordelijk voor wat er mis gaat op het platteland.

In de rurale gebieden moeten de grote vraagstukken van deze tijd worden opgelost"

Pas als de focus op schaalvergroting en intensivering wegvalt, maken duurzame vormen van landbouw een kans.

Deze gedachte hebben wij verder uitgewerkt aan de hand van een concrete casus voor de Eo Weijers Prijsvraag “Verrukkelijk Landschap” in 2019-2020.