De eerste Stichting Rho-afstudeerprijs uitgereikt!

Op donderdag 14 juli jl. is de winnaar bekend gemaakt van de eerste Stichting Rho-afstudeerprijs. De feestelijke uitreiking vond plaats bij Breda University of Applied Sciences in Breda.

Stichting Rho-afstudeerprijs

De Stichting Rho-afstudeerprijs is een gezamenlijk initiatief van Stichting Rho en BUas. Met het instellen van deze prijs willen partijen studenten stimuleren en leren om op een integrale en innovatie wijze de toekomstige duurzame en leefbare samenleving vorm te geven

 

De winnaar

De winnaar van de eerste editie van deze prijsuitreiking is Bas van Horne. Bas heeft de prijs in de wacht gesleept met zijn indrukwekkende afstudeeronderzoek getiteld “De mobiliteitstransitie in het straatbeeld. Een overzicht van ruimtelijke factoren en interventies in de openbare ruimte op buurtniveau”. De transitie naar duurzame mobiliteit is van essentieel belang voor leefbare steden.

In zijn onderzoek zoemt Bas in op de ruimtelijke factoren en de inrichting van openbare ruimte op buurtniveau en hoe deze factoren en inrichting kunnen bijdragen aan de noodzakelijke mobiliteitstransitie.

Met dit onderzoek sluit Bas zijn opleiding Built Environment af aan de BUas.

De winnaar ontving uit handen van juryvoorzitter Monique Lammens (directeur Rho Adviseurs), een cheque ter waarde van € 850,-. De jury, bestaande uit Joost Schrijnen (bestuurslid Stichting Rho), Martijn Backx (projectleider Rho Adviseurs, tevens voormalig BUas student) en Monique Lammens, heeft de volgende criteria toegepast bij het beoordelen van de ingezonden afstudeeronderzoeken:

  • Urgentie of relevantie voor het vakgebied ruimtelijke ordening;
  • Creativiteit of innovatief onderzoek;
  • Integrale kijk op geschetste problematiek;
  • Onderzoekvaardigheden: vraagstelling, aanpak, toepasbaarheid van het resultaat /de aanbevelingen.
 

Een belangrijk argument van de jury waarom dit onderzoek de eerste prijs verdient is dat de resultaten direct bruikbaar zijn voor gemeenten om aan de slag te gaan met maatregelen om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden. Maatregelen die zonder grote investeringen genomen kunnen worden. Bas biedt concrete, laagdrempelige oplossingen om werk te maken van leefbaardere wijken.

“De onderzoeksmethode sprak ons erg aan. Naast de gebruikelijke literatuurstudie en interviews met deskundigen, heeft Bas een conceptueel model gemaakt om alle aspecten die invloed hebben op het mobiliteitsgedrag van mensen een plek te geven. Dit is vervolgens aan de hand van analyses van concrete buurten uitgewerkt naar voorbeelden van mogelijke ingrepen – zoals bijvoorbeeld het omturnen van parkeerplekken naar openbaar groen – passend bij het type buurt en haar bewoners. Dit alles is steeds geïllustreerd met concrete voorbeelden en fotomateriaal en radardiagrammen.”

De jury

Naast Bas van Horne, waren ook twee andere genomineerden, die de 2e en 3e prijs in ontvangst mochten nemen:

  • De tweede prijs, € 250,- ging naar Iris Hörters voor haar afstudeeronderzoek “De Groene Stadsdelta, het maken van een klimaatadaptief ontwerp, rekening houdend met de cultuurhistorie van de locatie (locatie: Citadel Den Bosch)”.
  • Een eervolle vermelding, de derde prijs (dinerbon) ging naar Chloë Verkooijen voor haar afstudeeronderzoek “De woningbouwimpuls, en haar effect op het woningtekort in Nederland”.

Rho Adviseurs en BUas bedanken alle studenten voor hun inzendingen

en wensen hen veel succes en een hoop mooie uitdagingen voor de toekomst!