De winnaar van de 2e editie van de Stichting Rho-afstudeerprijs is bekend!

Gisteren, 13 juli jl. vond de uitreiking plaats van de Stichting Rho-afstudeerprijs 2023. Na een intensief juryberaad werd de prijs toegekend aan Tzvetelina Vesselinova. Tzvetelina nam de hoofdprijs officieel in ontvangst tijdens de graduation ceremonie van Built Environment bij Breda University of Applied Sciences (BUas).

Stichting Rho-afstudeerprijs

De Stichting Rho-afstudeerprijs is een gezamenlijk initiatief van Stichting Rho en BUas. Met het instellen van deze prijs willen partijen studenten stimuleren en leren om op een integrale en innovatieve wijze de toekomstige duurzame en leefbare samenleving vorm te geven. Deze prijs is bestemd voor het beste afstudeerproject op een actueel thema of innovatie in het vakgebied Built Environment en die getuigt van een integrale kijk op de uitdagingen in dit domein.

 

De Winnaar

Tzvetelina Vesselinova is uit alle inzendingen als terechte winnares door de jury aangewezen dankzij haar indrukwekkende afstudeeronderzoek getiteld “Urban Re-birth Rivierenbuurt”. In haar onderzoek behandelt Tzvetelina een urgente transformatieopgave van een stedelijk gebied, ingegeven door de grote woningbehoefte die binnenstedelijk door verdichting moet worden opgelost. Past dat wel, en hoe dan en wat doet dat met het leefmilieu van deze buurt? In haar scriptie voert Tzvetelina een vergaande analyse uit van de buurten en de problematiek en komt met een eigen visie en oplossingen.

Met dit onderzoek en deze mooie prijs in handen sluit Tzvetelina haar opleiding Built Environment cum laude af aan BUas.

De winnares ontving uit handen van juryvoorzitter Monique Lammens (directeur Rho Adviseurs), een cheque ter waarde van € 850,-. De jury, bestaande uit Joost Schrijnen (voormalig bestuurslid Stichting Rho), Martijn Backx (projectleider Rho Adviseurs, tevens voormalig BUas student) en Monique Lammens, heeft de volgende criteria toegepast bij het beoordelen van de ingezonden afstudeeronderzoeken:

  • Urgentie of relevantie voor het vakgebied ruimtelijke ordening;
  • Creativiteit of innovatief onderzoek;
  • Integrale kijk op geschetste problematiek;
  • Onderzoekvaardigheden: vraagstelling, aanpak, toepasbaarheid van het resultaat /de aanbevelingen.

Waarom dit onderzoek de eerste prijs verdient? Omdat er een gedegen analyse is gedaan van een complexe urgente opgave, waarbij ook een gezonde dosis creativiteit en lef is getoond. Met dit onderzoek wordt een bruikbaar product afgeleverd waarmee een stedenbouwkundig plan voor de Rivierenbuurt verder kan worden vormgegeven.

Dit afstudeeronderzoek getuigt van stedenbouwkundige kunde en visie. De Rivierenbuurt kent een lage dichtheid, maar heeft ook diverse functies, wat effect heeft op de leefbaarheid. Functies die blijven. Een buurt omgeven door verkeersaders binnen het centrum. Hoe geven we de verdichtingsopgave vorm? Tzvetelina doet dit aan de hand van drie thema’s: urban movement, urban space en urban form. Oftewel, er is o.a. gekeken naar het benodigd netwerk, de benodigde ruimtelijke structuren en een mix van functies. Dit met het doel om zo’n verdichtingsopgave mogelijk te maken met behoud van een leefbare wijk. Dat heeft Tzvetelina zeer nauwkeurig in beeld gebracht, ook met behulp van cases elders. Ook heeft ze design goals voor de Rivierenbuurt opgesteld. Vervolgens geeft ze door middel van een verdichtingsstudie verdere richting aan, en werkt dit uit naar, een masterplan. Daarbij doet ze ook brutale voorstellen zoals het afsluiten van het Schenkviaduct voor autoverkeer en het terugbrengen van het Schenkkanaal. Ook haar relativeringsvermogen komt in haar onderzoek goed naar voren: de opgave is erg complex door de doelstelling van de gemeente (1500 woningen) en de behoefte van bewoners die op gespannen voet staan met elkaar”.

De jury

Naast Tzvetelina Vesselinova, waren er ook twee andere genomineerden, die de 2e en 3e prijs in ontvangst mochten nemen:

  • Giedo Pouwels nam de tweede prijs in ontvangst, €250,- voor zijn afstudeeronderzoek “Transformatie winkelcentrum Dukenburg
  • Een eervolle vermelding (met dinerbon) ging naar Noor Hooijmaijers voor haar onderzoek getiteld “Integration of an effective climate policy

Rho Adviseurs en BUas bedanken alle studenten voor hun inzendingen en wensen hen veel succes toe en mooie uitdagingen voor de toekomst!