Verduurzaming waterstof proeftuin goerree overflakkee

Eindrapport Pilots Energietransitie en Omgevingswet is klaar!

En het is zover! Het eindrapport ligt klaar! Hét resultaat van het kennis- en leertraject Energietransitie & Omgevingswet waarin Rho Adviseurs de rol van de pilotcoach op zich heeft genomen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat decentrale overheden keuzes voor de energietransitie in de instrumenten van de Omgevingswet moeten verankeren. Voor zon en wind, met bijbehorende infrastructuur, moet dit zodanig gebeuren dat uiterlijk in 2025 omgevingsvergunningen kunnen worden afgegeven. Dit betekent dat decentrale overheden niet alleen voor twee nieuwe, grote uitdagingen staan (de energietransitie en invoering van de Omgevingswet) maar dat ze die ook nog eens op korte termijn met elkaar moeten verbinden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een consortium bestaande uit Antea Group, Rho Adviseurs, TNO, Platform31, Over Morgen en Rebel opdracht gegeven samen met gemeenten aan de slag te gaan met het versnellen van de energietransitie met instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet. Dit traject heeft zich gericht op het krijgen van meer inzicht in mogelijkheden voor de inzetbaarheid van instrumenten uit de Omgevingswet door gemeenten, waarmee ze hun doelen rond de energietransitie kunnen halen en de afspraken en samenwerking tussen partijen kunnen vastleggen.

Acht ‘proefgemeenten’ hebben daar het afgelopen jaar ervaring mee opgedaan. Deze gemeenten zijn aan de slag gegaan met de eigen ambities rond de energietransitie en de vertaling van deze doelen en ambities naar de instrumenten van Omgevingswet.

Rho Adviseurs heeft de gemeenten daarbij intensief begeleid door de rol van pilotcoach op zich te nemen.

Benieuwd naar het resultaat van dit intensieve kennis- en leertraject ?