Financiële effecten van het omgevingsplan en ruimtelijke besluiten

Vanaf 2030 zijn de structurele financiële effecten van het omgevingsplan en ruimtelijke besluiten positief voor burgers, bedrijven en overheden. Dit blijkt uit het onderzoek dat Rho Adviseurs, in samenwerking met Deloitte heeft uitgevoerd.
Bij deze samenwerking zijn Juriplan en Flo Legal betrokken voor het onderzoek naar het projectbesluit voor waterschappen en instructieregels voor provincies.

Voorspellen wat de structurele financiële effecten van het omgevingsplan in 2030 zullen zijn is een complexe opgave. Elk omgevingsplan is immers lokaal maatwerk. Ook zijn er vele onzekerheden. Echter, uit onze aannames volgt dat als gemeenten na de overgangsfase een echt omgevingsplan hebben, meer initiatieven in overeenstemming zijn met het omgevingsplan en het mogelijk maken van strijdige initiatieven efficiënter kan dan nu. Dit zorgt voor een kostenbesparing voor alle betrokkenen.

Annette Zebel Legal Manager

Op welke wijze gemeenten gebruik zullen gaan maken van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt voor het maken van een omgevingsplan, is nog niet precies bekend. In de onderzoeksmethodiek wordt daarom uitgegaan van een bandbreedte aan mogelijke invullingen van het omgevingsplan, met als uitersten een minimale en maximale invulling van de decentrale ruimte die gemeenten krijgen.

De uitkomst van dit deelonderzoek maakt onderdeel uit van het integraal financieel beeld van de Omgevingswet dat op 12 maart jl. door de minister, aan beide Kamers, in een brief is gezonden.