Het aftellen is begonnen!

De invoering van de Omgevingswet nadert snel. Onze adviseurs staan paraat om per 1 januari 2024 ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken met het nieuwe instrumentarium. Waar staan we nu en wat zijn de meest recente ontwikkelingen?

Aan de slag met de Omgevingswet

Gisteren is tijdens het interpellatiedebat in de Eerste Kamer de motie-Kluit over minimale eisen voor invoering van de Omgevingswet aangenomen. Ondanks dat minister De Jonge op basis van deze motie de Eerste Kamer op de kortst mogelijke termijn moet informeren over uitvoeringsproblemen, is de verwachting dat nog steeds zal worden vastgehouden aan inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024! Dat heeft tot gevolg dat ontwikkelaars, gemeenten en wij op dit moment en tot eind van het jaar ontzettend druk zijn met het ‘regelen’ van (gebieds)ontwikkelingen onder het huidige stelsel van Wro en Wabo. Maar vanaf 1 januari gaan we ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken met de nieuwe instrumenten en procedures.

De eerste projecten hebben wij daarop voorsorterend al in opdracht en breiden daarmee onze kennis en ervaring met de nieuwe wetgeving weer verder uit. Daarbij maken we integraal, en breder dan nu, ruimtelijke afwegingen en hebben we te maken met andere regels. Maar we constateren ook dat in de praktijk gelukkig veel hetzelfde blijft.

Gebiedsontwikkelingen mogelijk maken met BOPA of wijziging omgevingsplan

Het landelijke ‘digitale stelsel omgevingswet’ (DSO) en de software van gemeentes laten nog steeds de nodige fouten zien en zijn nog steeds niet volledig getest, Daarom kiezen steeds meer gemeenten ervoor om gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken met de instrumenten ‘Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit’ (BOPA) of wijziging van het omgevingsplan met TAM-IMRO.

Een BOPA is – kort gezegd – een omgevingsvergunning voor afwijken van het omgevingsplan en een TAM-IMRO-plan een omgevingsplan dat technisch nog een bestemmingsplan is. Een aantal gemeenten is al wel voorbereid en wil voor initiatieven wel het omgevingsplan volgens de nieuwe techniek wijzigen.

Het is de komende tijd dus ontzettend belangrijk om bij de start van uw ontwikkeling samen met betreffende gemeente af te stemmen welk instrument het beste bij uw project past. Als Rho Adviseurs kunnen wij u en de gemeente daar goed bij adviseren.

Andere actuele thema’s

De invoering van de Omgevingswet is zeker niet de enige uitdaging momenteel. Gestegen bouwprijzen, inflatie, hoge hypotheekrente, stikstof, water en bodem sturend en grote druk op de woningmarkt zijn slechts enkele andere aspecten die een rol spelen in ons werkveld.

Als Rho Adviseurs denken wij graag met u mee om initiatieven toch te kunnen realiseren, bijvoorbeeld door een financiële of ruimtelijk stedenbouwkundige QuickScan of door bepalende milieuaspecten te inventariseren.

Vragen?

De invoering van de Omgevingswet roept veel vragen op. Wij beantwoorden die vragen. Dat doen we op diverse manieren, bijvoorbeeld door in-company-trainingen, kennissessies en in persoonlijke gesprekken, eventueel samen met de betrokken gemeente. Heeft u ook vragen, wilt u sparren over de beste procedure voor uw project of heeft u behoefte aan meer informatie?

Neem contact met ons op!

Bel: 010-2018555

Mail: info@rho.nl