omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Onder de Omgevingswet gaat er een hoop veranderen. Zo vervallen de vergunning van rechtswege en het begrip inrichting. Voor veel activiteiten is straks geen vergunning  meer nodig, maar valt het onder algemene regels in het omgevingsplan of het Besluit Activiteiten Leefomgeving. Daar is dan vaak een melding voor nodig. Het Vergunningenteam van Rho Adviseurs biedt daarbij ondersteuning.

Die puzzel leggen we samen

Een initiatiefnemer mag zelf bepalen voor welke activiteit in welk stadium van het proces vergunning wordt aangevraagd. Zolang alle vergunningen maar binnen zijn op het moment dat er gestart wordt met de activiteiten.

Het gezamenlijk aanvragen van vergunningen kan in veel gevallen voordelen opleveren. Maar brengt ook zaken aan het licht, waarmee rekening moet worden gehouden.

Ons team Vergunningen spreekt de taal van de vergunningverlener en legt die puzzel graag samen met u!

Rho Adviseurs

Voorbereid voor de toekomst

Onder de Omgevingswet zal er meer vanuit de overheid worden geactualiseerd als de regels veranderen of de technieken verbeteren. Het is straks aan initiatiefnemers om hiervoor informatie aan te leveren.
Een mooi moment en aanleiding om na te denken over de verdere toekomstplannen en de benodigde ruimte. Rho Adviseurs helpt bij het kijken naar de toekomst.

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Samir