Procedureadvies

Procedure advies

In het werkveld ruimtelijke ordening komen, naast boeiende onderwerpen en belangenafwegingen, ook procedures aan te pas. Een belangrijk aspect op weg naar het resultaat. De afweging welke procedure, op welk moment het beste past bij een plan is complex. Met Rho Adviseurs kiest u de beste en snelste procedure voor uw project.

Omgevingswet

Op 1 juli 2022 is het zover. De Omgevingswet treedt in werking. Dan gelden de nieuwe instrumenten en procedures. Daar zal iedereen aan moeten wennen. Maar de Omgevingswet biedt ook kansen. 

Grote uitdaging, maar ook een dilemma

Voor ontwikkelingen waarvoor de komende tijd planologische procedures worden opgestart, moet een keuze worden gemaakt tussen instrumenten onder het huidige stelsel en de mogelijkheden onder de Omgevingswet. Welke keuze voor welke procedure maakt u?

Rho Adviseurs helpt u de juiste strategische keuzes te maken in de al nu te volgen vergunning- en/of planologische procedure voor uw project. Wilt u weten:

  • hoe u de snelste route naar realisatie van uw project doorloopt?
  • hoe u het afbreukrisico voor het project vermindert?
  • hoe u de flexibiliteit in uw project optimaliseert?

Vind in een paar klikken de juiste procedure voor uw project!