Het omgevingsplan – de Regelanalyse van Rho

De Omgevingswet plaatst gemeenten voor grote uitdagingen. Het bestemmingsplan wordt vervangen door het omgevingsplan. Rho Adviseurs ondersteunt de gemeenten bij dit proces.

In onze adviespraktijk worden ons regelmatig de volgende vragen gesteld:

  • Hoe maak ik een omgevingsplan?
  • Welke regels mag ik opnemen?
  • Hoe weet ik of er goede regels zijn opgenomen wanneer een adviesbureau deze opstelt?
  • Hoe kan ik het omgevingsplan uitleggen aan een ontwikkelaar?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, is het van belang dat inzicht ontstaat in welke regels in het omgevingsplan moeten, mogen en niet mogen worden opgenomen.

Het maken van het omgevingsplan is maatwerk. De activiteiten binnen een gemeente, de gemeentelijke organisatie en de visie van de gemeente op de fysieke leefomgeving bepalen samen hoe de regels in het omgevingsplan vorm kunnen worden gegeven.

Rho Adviseurs heeft daarvoor een systeem ontwikkeld: de Regelanalyse.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

De uitgangspunten voor het (deel van het) omgevingsplangebied vormen de basis voor elk op te stellen omgevingsplan. Zo wordt duidelijk welke doelen met het omgevingsplan worden nagestreefd. In het omgevingsplan worden de regels opgenomen die daarvoor nodig zijn.

Vervolgens maakt de regelanalyse duidelijk wat je moet en kan regelen in het omgevingsplan.

  • het geeft structuur in de te doorlopen stappen om te komen tot keuzes over de inhoud van het omgevingsplan;
  • het maakt inzichtelijk welke rijksregels, provinciale regels en lokale regels relevant zijn voor het omgevingsplan;
  • het maakt de samenhang duidelijk van alle regels die van belang zijn voor het regelen van activiteiten in het omgevingsplan.

In de regelanalyse worden de belangrijke bronnen voor regels in het omgevingsplan behandeld. Daarbij wordt ingegaan op de samenhang daartussen, zoals die tussen Bkl en bruidsschat. Ook de samenhang met niet in de regelanalyse genoemde bronnen wordt behandeld. Bijvoorbeeld het Omgevingsbesluit bij de behandeling van de lokale verordeningen.

Benieuwd naar de eerste stappen van de Regelanalyse?