Opstellen omgevingsvisie, opstellen omgevingsplan, opstellen MER Brielle westervoorne

Brielle en Westvoorne sorteren voor op Omgevingswet

De bestemmingplannen voor het buitengebied van zowel de gemeente Brielle als Westvoorne zijn toe aan herziening. Beide gemeenten hebben ervoor gekozen om voor te sorteren op de Omgevingswet en een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen. Rho Adviseurs ondersteunt de gemeenten daarbij.

In een Nota van Uitgangspunten zijn de eerste fundamentele keuzes voorbereid over:

  • hoe sluiten we goed aan bij de omgevingsvisies die de gemeente recent hebben vastgesteld?
  • hoeveel willen we loslaten en wat niet?
  • hoe maken we de plannen inzichtelijker voor de burger?
  • en hoe gaan we de milieueffectrapportage insteken? 

De ambitie en daarmee het experimenteergehalte is hoog. Het sturen met doelen uit de omgevingsvisies wordt voortgezet in de omgevingsplannen, open normen worden toegepast en borging van de kwaliteit van de leefomgeving speelt een voorwaardenstellende rol.

 

De ambitie en daarmee het experimenteergehalte is hoog. Het sturen met doelen uit de omgevingsvisies wordt voortgezet in de omgevingsplannen, open normen worden toegepast en borging van de kwaliteit van de leefomgeving speelt een voorwaardenstellende rol.

In de MER proberen we los te komen van de strikte toetsing in het kader van de ‘reguliere’ bestemmingsplannen. We gaan dus niet uit van de theoretische maximale benutting van alle ontwikkelingsruimte, maar van meer realistische aannames en trends.

Een intensief proces, waarbij naast de ‘nieuwe’ inhoud vooral de veranderende werkwijze als een rode draad door het planproces speelt.