Noordsingel van tralies naar-Tuin van Noord uitgelicht

De Noordsingel: van tralies naar Tuin van Noord

Tweede leven voor Noordsingel!
Het Rijksvastgoedbedrijf biedt een aantal monumentale gevangenis complexen aan ter herontwikkeling. De transformatie van het voormalig gevangeniscomplex Noordsingel naar Tuin van Noord is inmiddels in gang. Met de vaststelling van het bestemmingsplan is een flinke stap gezet naar een mooie nieuwe functie voor dit karakteristieke gebouw.

 

Transformatie van één van oudste gevangenissen in Nederland

In 2012 is de penitentiaire inrichting Noordsingel gesloten. Een monumentaal complex, waarvan de transformatie aanbesteed werd aan de hand van een biedboek met randvoorwaarden uit de visie op de toekomstige invulling. Daarmee kon het Rijksvastgoedbedrijf als afstotend eigenaar, samen met de gemeente Rotterdam, sturing geven aan de herontwikkeling van het complex. De winnende projectvisie kwam van ontwikkelcombinatie Tuin van Noord, een samenwerking tussen HD Advies, ontwikkeling en realisatie en BAM Woningbouw Rotterdam.

Van “zitten”naar leven

Tuin van Noord ambieert een duurzame, groene woon-, werk- en recreëerplek te worden. De muren rondom worden deels opengebroken en het terrein wordt ingericht als groene, openbare stadstuin voor het Oude Noorden. De bestaande bebouwing zal na herontwikkeling ruimte bieden voor echt Rotterdams binnenstedelijk wonen, werken en leven.

Rho Adviseurs is door de ontwikkelcombinatie gevraagd om een bestemmingsplan te maken op basis van de projectvisie. Een aantal aspecten stond bij aanvang al vast, enerzijds vanuit privaatrechtelijke afspraken en anderzijds vanuit de bebouwing; de bestaande bebouwing blijft immers grotendeels behouden.

Binnen deze kaders biedt het bestemmingsplan niet alleen flexibele gebruiksmogelijkheden voor de eindsituatie maar zeker ook voor de transformatiefase. Om rechtszekerheid te bieden naar de omgeving hebben wij het maximale programma getoetst op uitvoerbaarheid, waarbij de aspecten parkeren en verkeersafwikkeling relevant bleken.

De sleutel is begin 2014 overgedragen aan de ontwikkelcombinatie Tuin van Noord. De komende jaren transformeert deze gesloten enclave naar een gezichtsbepalend deel van Rotterdam.

Voor de vele gezichten van deze prachtige Rotterdamse transformatie neem een kijkje op de website van Tuin van Noord.