Feyenoord city rotterdam

Feyenoord City is een grootschalige gebiedsontwikkeling in Rotterdam Zuid. Een project dat het gebied rond de stadiondriehoek bij De Kuip transformeert naar een aantrekkelijk woon-werkgebied. Waarin de geheel nieuw vormgegeven buitenruimte uitdaagt tot sporten en bewegen. Met als icoon een nieuw Feyenoord stadion aan de Maas, dat ook op niet wedstrijddagen bezoekers moet trekken door aanbod aan leisure en horeca.

 

De gebiedsontwikkeling Feyenoord City is een project met vele voor- en tegenstanders, een intensief participatietraject, uitdagingen op het punt van geluid en veiligheid. Kortom, een project dat Rho Adviseurs op het lijf is geschreven.

In 2017 heeft de gemeenteraad besloten om deze ontwikkeling op te starten. Een ontwikkeling die een positieve bijdrage moet leveren aan de sociaal economische ontwikkeling van Rotterdam Zuid. Rho Adviseurs is in eerste instantie gevraagd een startdocument op te stellen voor het MER en bestemmingsplan; het begin van de onderzoeksfase en de planprocedure.

Vervolgens hebben wij het projectmanagement voor het MER, het vergunningenmanagement voor het nieuwe stadion en het opstellen van het bestemmingsplan voor onze rekening genomen. Ook de opstelling van een exploitatieopzet en een Dienstenrichtlijn-onderbouwing zijn aan ons toevertrouwd.

feyenoordcity Rotterdam