HET HAVENPLAN BRESKENS Opstellen bestemmingsplan, opstellen MER, ladderonderbouwingen, uitvoeren verkeers- en parkeeronderzoek

Het Havenplan Breskens

In 2014 zijn we als Rho Adviseurs met dit project gestart. Eén van de eerste projecten vanuit onze toen nog gloednieuwe vestiging Deventer. 
In nauwe samenwerking met de gemeente Sluis, Adviro en Hekkelman Advocaten hebben wij gezorgd voor de onderbouwingen en de procedurele begeleiding van dit project.

 

Het havenplan Breskens zorgt voor de transformatie van de vissershaven naar een gebied met 480 recreatie- en woonappartementen. De verkoop van de eerste appartementen was al gestart. Bijzonder wordt het Vis-Experience waarin het visserijmuseum, vismijn en educatieve activiteiten worden ondergebracht, inclusief een visserskotter op het dak. In de plinten van de appartementen komen winkeltjes en horeca. Een internationale zeezeilschool zorgt voor versterking van de jachthaven die met 100 ligplaatsen wordt uitgebreid.

Het gebied krijgt een nautische uitstraling. Enkele bedrijven worden verplaatst naar een centrale bedrijfslocatie. De vissersschepen liggen nu nog verspreid over twee havens, dit wordt geconcentreerd in de Vissershaven.

Rho Adviseurs was bij dit project verantwoordelijk voor het bestemmingsplan, het Mer, de ladderonderbouwingen voor de appartementen, het verkeers- en parkeeronderzoek en coördineerde daarnaast een groot aantal andere onderzoeken.

In de eindfase van de procedure richtten twee partijen zich met name op het voorkomen van het verlies van het uitzicht en het voorkomen van een toename van geluid. De Afdeling heeft in haar uitspraak de bezwaren uiteindelijk ongegrond verklaard.

Aannemersbedrijf Van der Poel uit Terneuzen is samen met HBV en Beheersmaatschappij Verstraeten de initiatiefnemer voor dit transformatieproject.

HET HAVENPLAN BRESKENS Opstellen bestemmingsplan, opstellen MER, ladderonderbouwingen, uitvoeren verkeers- en parkeeronderzoek