mede-opstellen masterplan, opstellen bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen, uitvoeren onderzoeken kasteel gemert

Nieuwe toekomst voor iconisch erfgoed: Kasteel Gemert

Historie als uitgangspunt van toekomstige ontwikkelingen. Dit is de gedachte die aan dit prachtige transformatieproject ten grondslag ligt. Het Kasteel van Gemert: een bijzondere plek in het centrum van Gemert. Met een eeuwenlange geschiedenis die teruggaat tot de vroege 15de eeuw. 

 

De opdrachtgever streeft, in samenwerking met de provincie en de gemeente Gemert-Bakel, naar het behoud en duurzame transformatie van de gebouwen en de kasteeltuin. Vanuit de cultuurhistorische context krijgt dit ensemble een nieuw leven. Met functies als wonen, horeca, cultuur, ontspanning en vermaak worden de gebouwen behouden voor de toekomst. Met het openstellen van de kasteeltuin wordt een aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsplek toegevoegd aan het centrum van Gemert.

Vanuit Rho Adviseur hebben we bijgedragen aan de totstandkoming van het masterplan. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de beoogde ontwikkeling en de gevolgen voor verkeer en parkeren. Ook begeleiden we de ruimtelijke procedures.

mede-opstellen masterplan, opstellen bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen, uitvoeren onderzoeken kasteel gemert