Verduurzaming waterstof proeftuin goerree overflakkee

Verduurzaming via waterstof – proeftuin Goeree Overflakkee

Goeree-Overflakkee is de duurzame koploper. Op het eiland wordt veel groene energie opgewekt door windmolens en zonneparken. De capaciteit van deze energieopwekking wordt in de toekomst nog verder uitgebreid langs de dijken, op zee en door middel van getijdenenergie van het Grevelingenmeer.

Binnen een paar jaar produceert Goeree-Overflakkee een overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit. Met dit verwachte overschot werpt het eiland zich op als proeftuin voor de omzetting van groene energie in waterstof.

 

In een groot samenwerkingsverband, het Waterstofconvenant H2GO, worden mogelijke waterstofprojecten onderzocht en opgezet die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat waterstofgebruik in domeinen als energie, chemie, mobiliteit, wonen, scheepvaart en landbouw gerealiseerd kan worden.

Aan de basis van de kansrijke projecten staat de ontwikkeling van een Energypark op Bedrijvenpark Oostflakkee in Oude-Tonge, waar zich onder andere een waterstofproeffabriek wil vestigen. Rho Adviseurs is betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan voor het Energypark en de hiermee samenhangende milieueffectrapportagebeoordelingen en de omgevingsvergunningen.

Binnen de planvorming worden meerdere duurzaamheidsconcepten verder uitgewerkt. Concepten die verder zicht zullen geven op de verduurzaming van Goeree-Overflakkee. Zo zal bijvoorbeeld een complete bestaande woonwijk overgaan op waterstof en wordt waterstof direct gekoppeld aan een tankstation. Daarnaast wordt waterstof ook omgezet in ammonia (power to ammonia) en grondstof voor kunstmest. Voor de verduurzaming binnen de scheepvaart is de productie van methanol in onderzoek (power to methanol).

Rho Adviseurs is trots om aan dit unieke duurzaamheidsconcept mee te werken, waar een veelheid van energiefuncties wordt afgedekt. Deze “demonstratieproeftuin” zal ongetwijfeld als voorbeeld dienen voor de rest van Europa.