De Efteling behoort tot de top vijf attractieparken van Europa. Om deze positie vast te houden, wil de Efteling komende jaren doorgroeien. De ambitie is om een internationale bestemming te worden met 5 miljoen bezoeken in 2020 en 7 miljoen in 2030.

Van regionaal park naar internationale bestemming!

In het Masterplan staat de ruimtelijke ontwikkeling van de Efteling tot 2030 centraal. Met daarin aandacht voor o.a. de richting van de uitbreiding van het park , de aanwijzing van zones voor dagrecreatie, attracties, golfpark en verblijf, het parkeren en borging van goede bereikbaarheid van de Efteling, de kern Kaatsheuvel en de regio.

 

De toename van het aantal bezoeken en de fysieke uitbreiding van de Efteling kan niet zonder een verkeersontsluiting die goede bereikbaarheid garandeert. Aan Rho Adviseurs de taak om een verkeersstudie uit te voeren. Een studie die aantoont welke maatregelen nodig zijn om tot een robuuste verkeersstructuur te komen die 7 miljoen bezoeken mogelijk maakt. Er zijn drie verkeersalternatieven en diverse varianten onderzocht.

De ambities vanuit het Masterplan zijn vertaald naar een ruimtelijk plan. Rho Adviseurs heeft het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin de ontwikkelingsruimte die het Masterplan beschrijft is vastgelegd. Daarnaast hebben we ook een gecombineerd planMER/projectMER opgesteld, de ruimtelijke procedure begeleid en diverse milieukundige studies uitgevoerd. Ook de aanvraag van de benodigde vergunningen is aan ons toevertrouwd.

Uitstel, maar geen afstel

In alle plannen is gezocht naar een optimale balans tussen alle belangen. Desondanks is een groep bewoners opgekomen tegen het bestemmingplan. Erg verklaarbaar, want de Efteling komt erg dichtbij. In oktober 2020 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Het overgrote deel van het plan blijft in stand. Rho Adviseurs heeft de Efteling ook bijgestaan in de beroepsprocedure.

Dat we wat moeten aanpassen, is helemaal niet ongebruikelijk in zo’n veelomvattend plan. Natuurlijk is het jammer dat we nog niet met het plan aan de slag kunnen, maar we zijn blij dat we exact weten op welke vlakken we kunnen bijschaven”.

De Efteling

Rho Adviseurs en de Efteling hebben er alle vertrouwen in dat het doorvoeren van de benodigde aanpassingen zal leiden tot een positieve einduitspraak.