Rho Adviseurs alliantiepartner Duurzame Mobiliteit

Mobiliteit kan een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. De helft van de CO2-uitstoot van personenauto's is werkgerelateerd. Door als werkgever proactief aan de slag te gaan met andere mobiliteitsconcepten voor werknemers kan het verschil gemaakt worden.

De Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

De Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit is een netwerk van Rotterdamse bedrijven, Zuid-Holland Bereikbaar en de Gemeente Rotterdam dat tot doel heeft de CO₂-uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer minimaal te halveren voor 2030. De plannen zijn onderdeel van het Rotterdams Klimaatakkoord dat erop gericht is samen met de stad de klimaatopgave in Rotterdam aan te pakken.

Recentelijk heeft Rho Adviseurs de Duurzame Mobiliteit intentieverklaring ondertekend. Hiermee committeren wij ons als werkgever aan het behalen van bovengenoemde ambitie.

Het is een uitdaging om de grote steden ook de komende jaren leefbaar te houden. Daarom zijn er de drie W’s die je jezelf voorafgaand aan elke reis kan afvragen: Waarom reis ik, waarmee reis ik en wanneer reis ik? Als je daarover hebt nagedacht, ga je in ieder geval bewust onderweg.” – aldus Monique Lammens in een interview voor Zuid-Holland Bereikbaar.

Monique Lammens Directeur

Het volledige interview lezen?