Rho Adviseurs opent vestiging in Groningen

Vandaag openen wij een vestiging in Groningen. Op maandag 25 september starten onze collega’s in Groningen hun eerste werkdag in de Mediacentrale in Groningen. We wensen hen veel succes en plezier!

Het magazine Groningen Bouwt & Ontwikkelt interviewde onze collega Riep Paulusma, manager in regio Noord, over de keuze van Rho Adviseurs om een vestiging in Groningen te openen. Onderstaand is het interview integraal te lezen.

Rho Adviseurs: een brug tussen publiek en privaat in gebiedsontwikkeling

Met een nieuw kantoor in Groningen is Rho Adviseurs klaar voor een volgende stap. Het adviesbureau voor leefruimte en gebiedsontwikkeling opent een vestiging in Groningen bovenop de vijf kantoren die ze hebben en gaat daar met een team van gedreven adviseurs hun lokale opdrachtgevers adviseren over stedenbouwkundige, planologische en milieutechnische aspecten die spelen bij gebiedsontwikkeling. In gesprek met Riep Paulusma, regiomanager Noord, blijkt dat deze stap van Rho Adviseurs vooral is ingegeven door kansen, kennisoverdracht en uitdagingen, met ‘transitie’ als rode draad.

Vanaf augustus vestigt Rho Adviseurs zich in de Mediacentrale in de stad Groningen. Voor Rho Adviseurs is Groningen de zesde vestigingslocatie. In het Noorden is het multidisciplinaire adviesbureau al actief in Leeuwarden. Volgens Riep Paulusma, regiomanager Noord, is het logisch dat Groningen als vestigingslocatie wordt toegevoegd. “Het Noorden heeft een aantal grote opgaven die alleen door een integrale aanpak kunnen worden verwezenlijkt. Met de veranderingen die voor het Noorden – en heel Nederland – op de agenda staan, is een zorgvuldige gebiedsontwikkeling van groot belang. Wij verzorgen daarbij de brugfunctie tussen het publieke domein en de private wereld. En ook niet onbelangrijk: juist nu het corona-tijdperk achter ons ligt en de contacten weer normaliseren, willen we de afstand tot onze opdrachtgevers graag zo klein mogelijk maken. Daarom is de nieuwe vestiging in Groningen zo wenselijk.”

Zoveel opgaven met zo weinig ruimte vraagt om visie en zorgvuldigheid

Riep Paulusma

Omgevingswet

Dat de kennis en kunde van Rho Adviseurs straks hard nodig is, blijkt uit de veranderingen die per 1 januari 2024 gaan plaatsvinden. Dan treedt de Omgevingswet in werking en verandert er veel. De implementatie van de Omgevingswet is behoorlijk ingrijpend, stelt Paulusma: “Iedereen die in gebiedsontwikkeling zit moet anders gaan werken. De systematiek, de manier van denken, veel gaat op de schop. We bereiden ons goed voor op wat gaat komen, maar de implementatie draait voor een groot deel op software, en de combinatie van overheid en software is niet echt een gelukkige. Waar mogelijk bieden wij alternatieve digitale oplossingen, zodat de planvorming voor gebiedsontwikkelingen niet vertraagt.”

Paulusma ziet landelijk vooral een verschil in voorbereiding tussen grote steden en gemeenten en kleinere, middelgrote steden en gemeenten. “Grote steden hebben de voorbereidingen op de Omgevingswet volop aangepakt, maar de kleinere gemeenten hebben nauwelijks capaciteit om de implementatie van de nieuwe wetgeving voor te bereiden. Die zijn daarvoor sterk afhankelijk van stedenbouwkundige adviesbureaus. Hierin spelen wij een grote rol, wij nemen zoveel mogelijk gemeenten aan de hand mee. Daarom is het voor ons zo wezenlijk om nu ook in Groningen dichterbij onze opdrachtgevers te zitten, met een nieuwe vestiging.”

De implementatie van de Omgevingswet is behoorlijk ingrijpend

Riep Paulusma

Stadshavens

Een mooi voorbeeld van een gezamenlijke aanpak is de ontwikkeling van de Stadshavens in de stad Groningen. Het gebied, tot voor kort in gebruik als maritieme haven, is grotendeels nog bedrijventerrein. Dit gebied wordt getransformeerd van industrieel gebied naar een mix van wonen en gemengde functies (commercieel en maatschappelijk). Projectleider gebiedsontwikkeling en jurist Joske Poelstra is bij Rho Adviseurs verantwoordelijk voor de wijziging van het omgevingsplan die nodig is voor ontwikkeling van Stadshavens. Samen met het projectbureau Stadshavens en de gemeente Groningen wordt met een integraal team intensief gewerkt aan dit nieuwe instrument dat de opvolger is van het bestemmingsplan. “Wij zijn goed voorbereid op de Omgevingswet en denken mee over de beste manier om de mogelijkheden van dit nieuwe stelsel voor de transformatie van Stadshavens te gebruiken”.

Rho Adviseurs voert al jaren het motto ‘ruimte, regie en resultaat’. Bij elk traject wordt gekeken naar de beste route naar uitvoering. De afgelopen jaren was dat moeilijker dan voorheen, vooral vanwege de corona-pandemie. Volgens Paulusma heeft dat een belangrijke impact gehad op de manier waarop we werken en communiceren.

 

“Juist nu, na een periode van afstand en beperkingen, willen we de band met onze opdrachtgevers versterken en ondersteuning bieden. Een vestiging in Groningen stelt ons in staat om lokaal aanwezig te zijn en directe ondersteuning te bieden. We geloven dat fysieke nabijheid en persoonlijk contact essentieel zijn om effectief samen te werken en oplossingen op maat te bieden."

Vanuit de inmiddels zes vestigingen is Rho Adviseurs actief betrokken bij projecten in het hele land, aldus Paulusma. “We werken samen met gemeenten, provincies en private partijen aan uiteenlopende vraagstukken op het terrein van gebiedsontwikkeling. Onze focus ligt altijd op het vinden van oplossingen die rekening houden met de belangen van alle betrokken partijen. We blijven ons inzetten voor innovatie, kwaliteit en een integrale aanpak, zowel in Groningen als op nationaal niveau. Door de interne kennisdeling tussen de vestigingen in het land kunnen we goed bijdragen aan alle transities waarin we zitten.”

Een goed plan maak je samen!

Riep Paulusma

Het team in Groningen is enthousiast over de mogelijkheden die de nieuwe vestiging biedt. “We kijken ernaar uit om onze opdrachtgevers te ondersteunen bij alle plannen en gebiedsontwikkelingen. Samen streven we naar een mooie, duurzame en bloeiende toekomst voor het Noorden van Nederland. We gaan niet voor minder!”