De Rho Roadshow: op weg naar de Omgevingswet

Wat is de impact van de Omgevingswet op uw gebiedsontwikkelingen?

Aan de slag met de Omgevingswet

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet echt in werking. Vanaf die datum gaan we ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken met nieuwe instrumenten en procedures. Daarin zullen we integraal en breder dan nu het geval is ruimtelijke afwegingen maken en diverse milieuaspecten meenemen. Voor deze afwegingen en aspecten gelden straks ook andere regels. Kortom: er verandert nogal wat bij de realisatie van uw gebiedsontwikkelingen.

De Rho Roadshow helpt u op weg

Om u in vogelvlucht bij te praten over de belangrijkste principes van het werken onder de Omgevingswet, organiseren wij een Rho Roadshow over de Omgevingswet. Tijdens een korte en kernachtige sessie ontvangt u een roadmap waarmee u straks de weg kunt vinden in het nieuwe stelsel.

Ready, set, go!

Van 10 t/m 23 mei 2023 verzorgen wij op 5 locaties in het land sessies waarbij u als deelnemer door Rho Adviseurs in 1,5 uur wordt meegenomen in de belangrijkste onderwerpen van de Omgevingswet. Geen uitgebreide bijeenkomst maar een slimme afsluiting van uw dag.

Programma

15:00 uur inloop en ontvangst met koffie en thee
15:30 uur start inhoudelijke sessie: wat verandert er concreet voor ontwikkelingsprojecten – en daarmee voor u?

  • Werken met nieuwe procedures en instrumenten
  • Gebruik van nieuwe regels voor ruimtelijke – en milieuaspecten zoals geluid, water, bodem, (externe) veiligheid
  • Kostenverhaal, fondsvorming en nadeelcompensatie

Vanaf 17:00 uur start een gezellige borrel. Ook is er mogelijkheid om na te praten met onze adviseurs over een specifiek project.

Waar en wanneer

10 mei 2023 in Eindhoven
Locatie: NATLAB
Adres: Kastanjelaan 500, 5616 LZ Eindhoven

11 mei 2023 in Deventer
Locatie: DE GASFABRIEK
Adres: Zuthpenseweg 6b, 7418 AJ Deventer

16 mei 2023 in Leeuwarden
Locatie: Z-GEBOUW
Adres: Zaailand 106, 8911 BN Leeuwarden

17 mei 2023 in Hoeven
Locatie: Conferentiecentrum & Hotel Bovendonk
Adres: Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven

23 mei 2023 in Rotterdam
Locatie: DELFTSE POORT
Adres: Weena 505, 3013 AL Rotterdam

Aanmelden

De Rho Roadshow is gericht op marktpartijen zoals ontwikkelaars, aannemers en bouwers, architecten en adviseurs. Bent u erbij? Meld u aan via ons aanmeldformulier of door een e-mail te sturen naar roadshow@rho.nl o.v.v. de locatie waar u wilt deelnemen.

Bent u verhinderd, fijn als u dit laat weten. Wil een collega of relatie ook deelnemen, stuur deze uitnodiging dan gerust door.

Graag tot ziens!