Samen woningbouw in Gelderland versnellen

Gisteren hebben wij samen met Witteveen+Bos en Antea Group Nederland een belangrijke mijlpaal bereikt door het officieel tekenen van een samenwerkingsovereenkomst voor het versnellen van de woningbouw in de provincie Gelderland.

In 2023 zijn wij als team gestart met het leveren van ondersteunende adviesdiensten binnen het Versnellingsteam Woningbouw van de provincie Gelderland. Na een succesvol eerste jaar hebben we het genoegen om te delen dat de provincie de samenwerking heeft verlengd tot eind 2024. De drie directieleden van de contractpartners, Monique Lammens (Rho Adviseurs), Eveline Buter (Witteveen+Bos), Tanja Lendzion (Antea Group) ondertekenden gisteren de samenwerkingsovereenkomst op het kantoor van Witteveen+Bos in Utrecht.

Monique Lammens benadrukt het belang van onze rol: “Als stedenbouwkundig bureau kennen wij de taal en denkwijze van de ontwikkelende partijen én de gemeenten. Daar waar woningbouwontwikkelingen vertragen in het planproces, kunnen wij bijdragen met onze inhoudelijke kennis en onze proceservaring. Het is zeer prettig om als adviesbureaus en met de provincie Gelderland binnen een versnellingsteam samen te werken aan deze belangrijke opgave.”

De provincie Gelderland nam het initiatief tot het Versnellingsteam Woningbouw om gemeenten te helpen bij woningbouwopgaven. Het versnellingsteam richt zich met name op grote woningbouwprojecten die niet of te langzaam van de grond komen. Witteveen+Bos, Antea Group en Rho Adviseurs ondersteunen met een breed palet aan diensten op alle niveaus. Dat varieert van het opstellen van een visie en stedenbouwkundig plan, planologisch-juridische onderbouwing, vragen over mobiliteit en stikstof tot ondersteuning bij proces- en omgevingsmanagement.

De samenwerking met de provincie is zo ingericht dat het team na een hulpvraag meteen aan de slag kan gaan met de casus. Zonder dat hiervoor een aanbestedingsprocedure nodig is. Deze manier van organiseren draagt heel letterlijk bij aan het versnellen van de woningbouwopgave.

Dirk Vreugdenhil (gedeputeerde van de provincie Gelderland): “De woningnood is hoog. Met het versnellingsteam versnellen we de bouw van 45.000 woningen in Gelderland. Door samen te werken met Witteveen+Bos, Antea Group en Rho Adviseurs kunnen we maatwerk bieden en voorkomen we dat de woningbouw stilvalt.’

Eveline Buter (directeur Witteveen+Bos): ‘De woningbouwopgave is één van de urgente opgaven van dit moment die mede bepalend is voor de toekomstige inrichting van Nederland.= We zijn blij om binnen het versnellingsteam van de provincie Gelderland met onze kennis, expertise en capaciteit bij te kunnen dragen aan deze cruciale uitdaging.’

Tanja Lendzion (directeur Antea Group): ‘Ook de woningbouwopgave vraagt om goede samenwerking als je werkelijk wilt versnellen. Kennis inbrengen én delen met de partners waarmee je samenwerkt is daarbij onmisbaar. Met elkaar kom je tot echte oplossingen waarmee je van plannen geslaagde projecten maakt.’

Wij zijn trots op het succesvolle partnerschap en kijken uit naar verdere samenwerking om de woningbouwontwikkelingen in Gelderland te versnellen!