Bij Rho Adviseurs werken we regelmatig samen met andere bureaus. In dit blog schrijft onze collega Linda over een werkbezoek aan de koepelgevangenis in Breda. Een project waarin we samenwerken met DWA, specialist in energie-installaties.

GEBUKT DOOR EEN TECHNISCHE RUIMTE KRUIPEN, MET EEN LADDER DE ZOLDER OP EN UITKIJKEN OVER EEN INDRUKWEKKEND COMPLEX.

Samen met Leendert van DWA heb ik afgelopen april de Koepelgevangenis in Breda bezocht. Voor deze unieke locatie mogen wij een energievisie opstellen. We kregen toegang tot de technische ring bovenin de koepel, de zolders van de oude rechtbank, de vrouwengevangenis en het oude ketelhuis. Ook hebben we aan den lijve ervaren hoe claustrofobisch een isoleercel voelt.

De Koepelgevangenis bestaat uit diverse gebouwen die als monumenten blijven staan in de nieuwe situatie. Zoals dat gaat met monumenten zijn ze alles behalve goed geïsoleerd. Mooie oude valramen zorgen onbedoeld voor luchtverversing vanuit buiten en er stond zelfs een buitenunit van een warmtepomp boven op zolder. Daar waait het dus genoeg om die warme en koude lucht aan en af te voeren.

 

Keuzes maken

In het geval van de Koepelgevangenis in Breda is naast het isoleren van de monumentale gebouwen de grootste uitdaging de beschikbaarheid van ruimte. Voor een collectief warmte/koude systeem voor het hele terrein is al snel een klein basketbalveld nodig voor alle installaties.

Is deze ruimte niet beschikbaar? Dan moet er toch gekeken worden naar kleinere energievoorzieningen per gebouw of zelfs per woning. En hoe gaan we om met de ruimte op daken? Is er ruimte voor een groen dak? Dit draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit, helpt hittestress tegengaan en kan water bergen. Of is deze ruimte nodig voor zoveel mogelijk zonnepanelen?

Ook andere vragen komen ter tafel, zoals: kan horeca dienen als regeneratievoorziening voor warmte/koude in een gemengd gebied, doordat een horecavoorziening veel koude vraagt? Wat is voordeliger bij woningen op het zuiden: extra koude toevoer door actief te koelen of bouwkundige maatregelen, waardoor de woningen niet zo snel opwarmen? Verduurzaming betekent continue keuzes maken.

Energie de basis voor ontwikkeling

Aangezien al deze keuzes impact op de ruimte hebben wordt het steeds belangrijker om bij een gebiedsontwikkeling in een zo vroeg mogelijk stadium na te denken over de toekomstige energievoorziening. We noemen dat een energievisie.

Als ruimtelijk adviesbureau werken we bij zo’n energievisie vaak samen met de collega’s van DWA, specialist in installatie- en energieadvies. Onze ervaringen met omgevingsaspecten en inrichting vormen een goede combinatie met de technische kennis van DWA over energie-installaties, wetgeving en de laatste ontwikkelingen op energie-gebied.

DWA is een geweldige partner om mee samen te werken!

Energievisie als voorwaarde

Voor sommige gemeenten is zo’n visie inmiddels een voorwaarde geworden, omdat zo duidelijk wordt welke afwegingen gemaakt kunnen worden rondom duurzaamheid. De gemeente Breda bijvoorbeeld vraagt sinds een aantal jaren een energievisie als onderdeel van de haalbaarheidsvisie van een gebiedsontwikkeling.

Samen met DWA hebben wij voor Breda de energievisies voor Woonakker in Teteringen, Dorstseweg in Bavel en Bread Breda opgesteld. Momenteel werken wij samen aan de energievisie voor de Koepelgevangenis in het centrum van Breda. Erg leuk om hierin samen op te trekken!

Heeft u voor uw gebiedsontwikkeling ook behoefte aan een integrale visie op energie? Neem dan contact met ons op!

Heeft u een vraag? Neem contact met mij op