Henriëtte Watermulder

Samen met de andere financiële collega’s, is Henriëtte verantwoordelijk voor het beheer van de financiële situatie van de organisatie. Ze houdt zich dagelijks bezig met het bewaken van overzicht van de omzet en de kosten. Dit doet ze op elk moment in het boekjaar. Daarbij richt ze zich op de weergave van cijfers, wettelijke en fiscale kaders, standaard accounting en control rapportage. Ook de interne processen en maatregelen houdt ze nauwlettend in de gaten om de kwaliteit van de cijfers te waarborgen en zo nodig te vergroten.

Henriëtte verzorgt graag voorafgaand aan de maandelijkse resultaten en de jaarrapportage de controle van financiële boekingen, salarissen, activa e.d. Ook het bijhouden van gegevens en contacten betreffende leaseauto’s, verzekeringen, pensioenen en banken behoort tot het takenpakket.