Bouwstenen fysieke veiligheid voor het omgevingsplan

Op welke manier kunnen de veiligheidsregio’s invulling geven aan hun rol als adviseur en de aspecten fysieke veiligheid inbrengen bij de totstandkoming van omgevingsplannen en de uitvoering daarvan? 

Dat is de centrale vraag die beantwoord wordt in de Handreiking Bouwstenen Fysieke Veiligheid voor het omgevingsplan. Een handreiking die in opdracht van de veiligheidsregio’s is opgesteld en waar Rho Adviseurs aan heeft gewerkt

Met deze handreiking wordt inhoudelijke en procesmatige ondersteuning geboden. Zowel bij het uitwerken van een veiligheidsparagraaf en regels in een omgevingsplan, als bij het maken van afspraken over de rol van de veiligheidsregio bij het opstellen en uitvoeren van een omgevingsplan.

Joske Poelstra Projectleider Omgevingsrecht

Benieuwd naar de inhoud van de Handreiking?