Joske Poelstra

In de ruim 13 jaar dat Joske bij Rho Adviseurs werkt, heeft zij zich ontwikkeld tot een breed georiënteerde jurist en projectleider, met een focus op het omgevingsplan en gebiedsontwikkeling.

In een vroeg stadium heeft zij zich ontfermd over het werken met de Omgevingswet. Daarbij heeft zij het abstracte mengpaneel dat door het ministerie van BZK als metafoor voor de afwegingsruimte wordt gebruikt, omgebouwd tot een praktisch werkende beoordelingsmethode. Samen met gemeenten werkt ze aan bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte en omgevingsplannen. Daarbij staan verregaande kennis van de inhoud, een fijnzinnig politiek gevoel, strategische advisering en duurzame relaties in haar werk centraal.

“Een procesaanpak op maat! Elk project is maatwerk.
Ik adviseer welk instrument en welke aanpak het beste bij uw project passen!

Joske is sfeergevoelig, dol op haar huisdieren en heeft hart voor de zaak. Haar filosofie is dat je de beste plannen binnen het plangebied en samen met gemeenten maakt. Korte lijntjes, efficiënte afstemming vanuit de kennis van het gebied én met het beste team op de mat: dat kenmerkt haar werkwijze. Met Joske krijgen uw plannen duidelijk en succesvol vorm!