Met de komst van de Omgevingswet zal een verschuiving plaatsvinden van objectgericht naar breder erfgoedbeleid. Cultureel erfgoed krijgt hiermee een bredere reikwijdte dan we gewend zijn onder de huidige wet- en regelgeving en de instructie uit het Besluit kwaliteit leefomgeving gaat verder dan het huidige Besluit ruimtelijke ordening.

Wat betekent dat concreet voor de nieuwe omgevingsplannen van gemeenten?
En hoe ga je om met cultureel erfgoed als je al bezig bent met een omgevingsplan voor een deelgebied?

Reden voor Joske Poelstra (Rho Adviseurs), José van Campen (Woord en Plaats) en Bas Schout (Schout rv&b) om samen met Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland en Mooi Noord-Holland de pen ter hand te nemen en de kansen die het omgevingsplan biedt voor behoud, benutting en ontwikkeling van het cultureel erfgoed te verkennen. De publicatie biedt toegankelijke informatie over de transitie naar de Omgevingswet. Met het accent op de rol van cultureel erfgoed in de planologie van morgen.

 

Naast algemene uitgangspunten voor cultureel erfgoed in het omgevingsplan, wordt de overgang van erfgoedregels uit het huidige bestemmingsplan naar het tijdelijke omgevingsplan verkend. Ook komen de veranderingen van de wettelijke bepalingen met betrekking tot cultureel erfgoed aan bod. De auteurs staan ook stil bij de vraag hoe je kunt samenwerken en nu al aan de slag kan gaan.

Benieuwd naar de inhoud van de publicatie ?

Samen met gemeenten, BZK, VNG en de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed zijn we bezig om voorbeeldregels te maken voor cultureel erfgoed in het omgevingsplan. Het is niet slechts de bestaande bestemmingsplanregels ‘ombakken’ naar het omgevingsplan. Er komt veel meer bij kijken. Een interessante zoektocht!

Joske Poelstra Projectleider Omgevingsrecht

Tijdens een masterclass op 26 april 2021 is door Bas en Joske nader ingegaan op het omgevingsplan, het vergunningvrij bouwen en gemeentelijke monumenten.

De masterclass terugkijken? Dan kan!

Deze content is alleen beschikbaar als je akkoord gaat met de cookies van Youtube.