- Ontwikkeling -

Proces en regie

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden onverwachte gebeurtenissen en invloeden. Die kunnen immers grote gevolgen hebben voor het totale proces van planvorming. Rekening houden met het onverwachte vereist een visie op regie.

Ruimte maken voor het onverwachte kan volgens ons niet zonder regie. En ook niet zonder een regisseur, die kwaliteiten herkent, partijen verbindt en alleen als het nodig is keuzes maakt en knopen doorhakt. Dát is de regisseursrol die Rho adviseurs nastreeft

Een planproces dat past bij de participatiesamenleving moet vooral gericht zijn op het genereren van ambassadeurs voor de opgave of het gebied. Dat is een groot verschil met de ‘oude’ insteek om open te communiceren en  bezwaar te voorkomen. Rho adviseurs gaat samen met u op zoek naar die ambassadeurs zodat het project doorgaat, ook als wij ons werk hebben afgerond.

Rho adviseurs heeft ervaren procesmanagers met een ruimtelijke en een juridische achtergrond. Daarnaast werken wij regelmatig samen met ervaren procesmanagers van gespecialiseerde bureaus als juist een meer financiële of sociaal maatschappelijke basis wordt verlangd.