Derk-Jan Verhaak

Derk-Jan is als projectleider betrokken bij verschillende omgevingsvisies, omgevingsplannen (Chw-plannen) en implementatietrajecten Omgevingswet. Dit doet hij voor zowel gemeenten als bij Rho intern.
Inhoudelijk ligt zijn specialisme bij het buitengebied. Door de jaren heen, is het accent in zijn werk steeds meer op complexe procesopgaven komen te liggen.

Derk-Jan maakt makkelijk verbinding met alle betrokkenen en schakelt op meerdere schaalniveaus, waarbij hij het grotere geheel niet uit het oog verliest. Zijn pragmatisme zorgt ervoor dat de impact van keuzes aan de hand van duidelijke voorbeelden inzichtelijk wordt. Daarbij borgt hij de opbrengst van het proces in praktische handvatten voor het vervolg.

Stel jezelf met enige regelmaat de waarom-vraag. Zo blijf je scherp en je werk zinvol.

Derk-Jan bezit de flexibiliteit om van het ingeslagen pad af te wijken als dat noodzakelijk is, of als dat het proces ten goede komt. Daarbij houdt hij steeds het einddoel voor ogen. Zijn eigen rol in processen, met name bij implementatietrajecten en leertrajecten, is bij voorkeur coachend; partijen in staat stellen hun eigen keuzes te maken. Indien nodig, kan zijn rol ook sturend worden, gericht op het te bereiken resultaat.