Gaat het dan toch gebeuren!

Minister de Jonge heeft het Koninklijk Besluit voor de Omgevingswet gericht op inwerkingtreding “voorgehangen”. Wanneer de beide kamers hiermee akkoord gaan, treedt de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking. Dat houdt in dat we feitelijk vanaf juni/juli 2022 voorsorteren om gebiedsontwikkelingen mogelijk te gaan maken met de instrumenten van de Omgevingswet.

Alles moet, maar niet alles moet nu

De invoering van de Omgevingswet vindt plaats in een periode dat er heel veel gebiedsontwikkelingen plaatsvinden en via ruimtelijke planprocessen moeten worden gefaciliteerd. Dit terwijl er een groot te kort aan vakmensen is. Dat tekort geldt zowel voor gemeenten als voor adviesbureaus.

Prioriteiten stellen en roeien met de riemen die we hebben

De Omgevingswet komt op een moment dat de capaciteit zowel bij gemeenten, bouwers/ontwikkelaars als bij adviesbureaus beperkt is en de vraag naar ontwikkelingen groot.
Bovendien is het werken met het Omgevingswet-instrumentarium nog een nieuw  ambacht. De eerste modellen/voorbeelden van wijzigingsbesluiten voor het tijdelijk omgevingsplan en vergunningen voor een buitenplanse omgevingswetactiviteit (BOPA) zijn net gereed. Het hiermee werken in het digitale stelsel moet nog getraind worden. Lopende plannen onder het huidige stelsel moeten tijdig afgerond zijn.   

Wij kiezen er daarom voor om prioriteiten te stellen en onze beperkte capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten:

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan!

Rho Adviseurs

Wij stellen prioriteiten en kiezen ervoor om:

  • onze adviseurs in te zetten om onze klanten te helpen bij opdrachten gericht op het daadwerkelijk faciliteren van gebiedsontwikkelingen;
  • overheden te  ondersteunen in het leren werken met de Omgevingswet. Ook hierbij kiezen we met name voor opdrachten gericht op het faciliteren van gebiedsontwikkelingen;
  • niet meer werk aan te nemen dan we aankunnen. Hierbij maken we in overleg met onze klanten een voor beide partijen haalbare realistische planning;
  • zo veel mogelijk werkzaamheden te vermijden die geen betrekking hebben op het daadwerkelijk faciliteren van gebiedsontwikkelingen, zoals uitgebreide aanbestedingen die veel voorbereiding en administratieve inspanningen kosten.

Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat we prioriteiten moeten stellen. We gaan er vanuit dat we hier samen met u uit kunnen komen!